(Baohatinh.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Hương Khê đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo động lực, nền tảng góp phần vào sự phát triển chung của huyện trong giai đoạn mới.

Đảng bộ Hương Khê vượt khó, tạo bước tiến mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Hương Khê đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo động lực, nền tảng góp phần vào sự phát triển chung của huyện trong giai đoạn mới.

Sắc mới Hương Khê

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, kinh tế huyện Hương Khê tiếp tục phát triển; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; QPAN được tăng cường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 41,1%; CN-TTCN, xây dựng đạt 38,7%; TM-DV đạt 20,2%. Sản lượng lương thực đạt trên 29.000 tấn. Giá trị thu nhập/đơn vị diện tích canh tác đạt 61 triệu đồng/ha. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 71 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2015 đạt 28 triệu đồng, tăng gần 3,5 lần so với năm 2010.

Kinh tế vườn, kinh tế trang trại có bước phát triển nổi trội cả về số lượng, quy mô sản xuất, mang lại thu nhập khá cho người dân. Các loại cây ăn quả như cam, bưởi Phúc Trạch tăng cả về diện tích và sản lượng, toàn huyện trồng 1.500 ha bưởi Phúc Trạch, 1.300 ha cam các loại, giá trị sản xuất trên 230 tỷ đồng/năm. Trong chăn nuôi, từng bước chuyển từ hình thức nhỏ lẻ, tự phát sang phát triển theo hướng trang trại quy mô vừa và lớn, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Toàn huyện có 25 mô hình nuôi lợn liên kết với doanh nghiệp quy mô từ 500-1.500 con.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả bước đầu quan trọng. Toàn huyện đạt 200 tiêu chí, bình quân 9,5 tiêu chí/xã (trong nhiệm kỳ tăng 151 tiêu chí). Năm 2014, xã Gia Phố, Hương Trà đạt chuẩn NTM, phấn đấu năm 2015 thêm 2 xã là Phú Phong và Phúc Trạch về đích; không còn xã dưới 8 tiêu chí. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trong 5 năm đạt trên 1.200 tỷ đồng; xây dựng mới 1.327 mô hình sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên.

Vườn cam 8 ha của ông Đinh Công Oánh ở xóm 2, xã Hương Đô cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Công tác quản lý về tài nguyên và môi trường được tăng cường. Hương Khê đã hoàn thành công tác chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2; triển khai thực hiện tốt việc đo vẽ bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; tập trung chỉ đạo công tác giao đất, giao rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ tốt trên 97.000 ha rừng hiện có, góp phần nâng độ che phủ rừng lên 69,5%.

Bên cạnh đó, huyện quan tâm ban hành cơ chế, chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển CN-TTCN; thành lập mới 94 doanh nghiệp, 45 HTX và 141 tổ hợp tác; nâng tổng số doanh nghiệp trên toàn huyện lên 176, 75 HTX; tổng giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2015 ước đạt 497 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2010.

Trong nhiệm kỳ, Hương Khê tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH với tổng nguồn vốn đạt trên 2.238 tỷ đồng; xây mới, nâng cấp, sửa chữa 329 công trình, trong đó, có nhiều công trình trọng điểm có tính chiến lược như: đường giao thông liên xã Hà Linh - Phúc Trạch, đường vượt lũ Hương Đô - Khe Mây; làm mới trên 554 km đường giao thông nông thôn và trên 280 km kênh mương nội đồng đạt chuẩn NTM.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Khu dân cư NTM kiểu mẫu Nam Trà (Hương Trà)

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng. Đảng bộ huyện Hương Khê đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) của BCH T.Ư Đảng, Chỉ thị 35-CT/TU và Kết luận số 05-KL/TU về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của BTV Tỉnh ủy. Kết quả bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, đạo đức, tác phong, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của mỗi cán bộ, đảng viên; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình.

Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm. Đến nay, toàn Đảng bộ có 43 tổ chức cơ sở đảng với gần 6.300 đảng viên, hàng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Huyện chỉ đạo có hiệu quả việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng phức tạp trên địa bàn. Công tác vận động quần chúng, thực hiện dân chủ trong Đảng và trong đời sống xã hội có nhiều chuyển biến tích cực...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhận định rõ những thuận lợi và khó khăn, Đảng bộ huyện Hương Khê tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nội dung trọng tâm đột phá trong nhiệm kỳ 2015–2020.

Một là, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, nhất là đất rừng, vườn hộ, bãi bồi ven sông, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, tăng cường liên kết hóa sản xuất, doanh nghiệp hóa sản phẩm, xã hội hóa đầu tư để thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển mạnh các sản phẩm hàng hóa chủ lực như: lợn, bò, hươu; bưởi Phúc Trạch, cam các loại, rau màu chất lượng cao, chè công nghiệp, cây lấy gỗ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Hai là, tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng KT-XH; xây dựng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, thành lập mới doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển CN-TTCN, TM-DV.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Trên cơ sở các nội dung trọng tâm đột phá, Hương Khê tập trung toàn lực, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, phấn đấu đạt các mục tiêu: tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân 17,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 80 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn hơn 450 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực trên 30.000 tấn; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; 100% đơn vị cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; Đảng bộ huyện đạt trong sạch, vững mạnh...

Với truyền thống cách mạng, đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng bộ, những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua là tiền đề để Hương Khê vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Đinh Hữu Tân

Bí thư Huyện ủy Hương Khê


Đinh Hữu Tân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]