Cập nhật: 17:19 14/07/2020
(Baohatinh.vn) - Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới ”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới ”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Tiếp tục chương trình đại hội, chiều 14/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI bước vào phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc đại hội có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà báo cáo kết quả cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa XVI phiên thứ nhất.

Mở đầu phiên làm việc, đại hội được nghe báo cáo kết quả cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa XVI phiên thứ nhất.

Theo đó, tại cuộc họp, đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh gồm 6 đồng chí; bầu các Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh gồm: đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Trọng Vân - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí và bầu đồng chí Hà Thị Sâm - nguyên Chánh Văn phòng Đảng ủy khối giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đoàn đại biểu gồm 101 đồng chí, ngoài 36 đại biểu đương nhiên, đại hội đã bầu 65 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Phát triển công nghiệp - xây lắp và thương mại Hà Tĩnh Lê Đức Thắng tham luận nội dung phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Trong buổi chiều, đại biểu tiếp tục tham gia thảo luận các nội dung về giải pháp lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước; vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị...

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn tham luận về một số giải pháp lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh trong thời kỳ mới.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Bí thư Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh Trần Công Hoan tham luận về nội dung tuổi trẻ xung kích tình nguyện tham gia các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh.

Đại biểu được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy cơ sở phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2020-2025 như: 100% cơ quan, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, ứng dụng khoa học công nghệ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 100% doanh nghiệp trong khối sản xuất, kinh doanh bảo đảm đúng đường lối, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp trên 1.000 đảng viên, trong đó trên 500 đảng viên trong các doanh nghiệp; các đoàn thể xếp loại vững mạnh, xuất sắc...

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ XVI tặng hoa các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020- 2025 đang mở ra những vận hội to lớn nhưng cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Thành công của đại hội hôm nay sẽ mở ra quyết tâm mới, khát vọng mới cho đảng bộ.

Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải bế mạc đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ thời cơ và thách thức, đoàn kết thống nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XVI, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại.

Bí thư Đảng ủy khối đề nghị, sau đại hội, các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở cần tổ chức báo cáo nhanh kết quả đại hội và triển khai quán triệt kịp thời các nội dung nghị quyết của đại hội cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách sát đúng, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ khối, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu Hà - Đình Nhất


Thu Hà - Đình Nhất

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]