(Baohatinh.vn) - Sáng 13/6, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc khảo sát về công tác tuyên giáo và kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” tại Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tiếp, làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

Sáng 13/6, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc khảo sát về công tác tuyên giáo và kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” tại Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tiếp, làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có: Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) Nguyễn Quốc Trung; Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) Lê Văn Khảm; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

6 tháng đầu năm, sau khi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được ban hành, căn cứ văn bản hướng dẫn của trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; tổ chức 18 hội nghị học tập, quán triệt các văn bản mới của Đảng cho cán bộ cốt cán của tỉnh, huyện và tương đương (đạt trên 94%).

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh đã ban hành 241 văn bản triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp các chỉ thị, nghị quyết đề ra.

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) Nguyễn Quốc Trung: Mong muốn Hà Tĩnh chia sẻ thêm kinh nghiệm trong thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư Khóa X về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Các địa phương, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức lồng ghép nội dung các văn bản mới của Đảng bằng nhiều hình thức như: hội nghị, chào cờ đầu tháng, qua hệ thống báo đài, truyền thanh cơ sở, trang tin điện tử, bản tin nội bộ... Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên trên nhiều lĩnh vực.

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) Lê Văn Khảm: Hà Tĩnh cần xem xét lại cơ cấu chi BHYT cho hoạt động khám chữa bệnh.

Thực hiện chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, 10 năm qua, Hà Tĩnh đã xây dựng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách về BHYT. Tập trung phát triển hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; mở rộng nhân viên đại lý đến các tổ trưởng dân phố. Tính đến 31/12/2018, toàn tỉnh có 1.131 nhân viên đại lý với 1.121 điểm thu.

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

Trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) Nguyễn Tá Tỉnh: Hà Tĩnh rà soát, đánh giá việc triển khai thông tuyến huyện BHYT thời gian qua, từ đó làm nền tảng để tới đây thực hiện lộ trình thông tuyến tỉnh BHYT.

BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các cấp, ngành tổ chức 3.531 cuộc đối thoại về chính sách BHYT; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về BHYT trong nhân dân. Công tác quản lý và sử dụng Quỹ BHYT đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình.

Nhờ vậy, số lượt khám chữa bệnh BHYT tăng lên năm 2018 là hơn 1,6 triệu lượt người (tăng hơn 668 nghìn lượt người so với năm 2009). Tổng số người dân tham gia BHYT năm 2018 là hơn 1,1 triệu người, tăng hơn 409 nghìn người so với năm 2009 (tương đương 58,06%). Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2009 đạt 57%, năm 2018 đạt 88%.

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: Mong muốn Bộ Y tế cần xây dựng giá dịch vụ y tế cần đảm bảo định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế sử dụng.

Tại buổi làm việc, đại biểu Hà Tĩnh đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, cung cấp thông tin kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên; tăng cường tổ chức các hội nghị trực tuyến triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị.

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ là yếu tố góp phần làm nên thành công trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trong đó có Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Đối với Quốc hội, đề xuất nghiên cứu sửa đổi Luật BHYT phù hợp với thực tiễn hiện nay; đối với Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; từng bước điều chỉnh mức đóng BHYT phù hợp với lộ trình.

Bộ Y tế cần xây dựng giá dịch vụ y tế cần đảm bảo định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế sử dụng; chỉ đạo các bệnh viện tuyến trung ương tiếp tục hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện của tỉnh Hà Tĩnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, sản phẩm của công tác lãnh đạo, chỉ đạo suốt thời gian đều bắt nguồn từ các nghị quyết, chỉ thị.

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn trung ương quan tâm các đề xuất, kiến nghị của Hà Tĩnh

Hà Tĩnh luôn tổ chức học nghị quyết, chỉ thị gắn với xây dựng chương trình hành động theo từng chuyên đề; triển khai đi đôi với cam kết thực hiện. Trong quá trình thực hiện luôn có sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, đánh giá chặt chẽ; thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong đảng viên, nhân dân, phát huy dân chủ, tạo động lực cho quá trình phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trung ương quan tâm các đề xuất, kiến nghị của Hà Tĩnh. Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, các cơ quan liên quan thực hiện tốt hơn công tác BHYT, với phương châm lấy người bệnh, người dân làm trung tâm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long đánh giá cao việc tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Hà Tĩnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân, tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Tĩnh bài bản trong triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long kết luận buổi làm việc.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển BHYT bền vững; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm và sử dụng bảo hiểm có trách nhiệm hơn. Nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện tuyến tỉnh, chất lượng y tế cơ sở; quan tâm điều phối nhân lực y tế tuyến huyện. Phối hợp chặt chẽ hơn giữa ngành y tế và ngành bảo hiểm trong thực hiện nhiệm vụ...

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp và báo cáo lên cấp trên liên quan.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]