(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng theo hướng đa chức năng, đa lĩnh vực, là động lực phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực...

Hà Tĩnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghiêm túc, bài bản, khoa học

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng theo hướng đa chức năng, đa lĩnh vực, là động lực phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực...

Hà Tĩnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghiêm túc, bài bản, khoa học

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng nay (24/8), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh để cho ý kiến về văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Hoàng Trung Hải và các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hà Tĩnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghiêm túc, bài bản, khoa học

Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và một số Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã trình bày dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hà Tĩnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghiêm túc, bài bản, khoa học

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Theo đó, với cách làm chủ động, bài bản, dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được xây dựng với 2 phần lớn: Phần đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, giá trị văn hóa, ý chí, khát vọng và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Phân tích các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự thảo báo cáo chính trị nêu 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Dự thảo cũng đã xác định các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 nhiệm vụ đột phá.

Dự thảo báo cáo chính trị xác định 3 nhiệm vụ đột phá:

  1. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, trí tuệ, khát vọng người Hà Tĩnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của tỉnh.

  2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chú trọng phân cấp, phân quyền, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp.

  3. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng xứng tầm khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thông tin, viễn thông, thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình khung nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội.

Phương án nhân sự được đặc biệt chú trọng, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định theo Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 53 đồng chí, danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu 59 đồng chí, số dư 6 đồng chí, tỷ lệ 11,3%. Uỷ viên Ban Thường vụ là 15 đồng chí, đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ và độ tuổi theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội đảng cấp trên cơ sở. Gần 70% đảng bộ cơ sở và 100% đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 94% - 100%, trong đó có 7 bí thư cấp huyện đạt 100% phiếu bầu.

Tại đại hội cấp trên cơ sở, tỷ lệ cấp ủy viên nữ: 88 đồng chí, chiếm 16,02%, tăng 0,37% so với nhiệm kỳ trước (vượt quy định của Trung ương). Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ dưới 40 tuổi: 108 đồng chí, chiếm 19,67%, tăng 9,03% so với nhiệm kỳ trước (vượt quy định của Trung ương).

Song song với các nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua với 13 chương trình trọng tâm chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Tĩnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nghiêm túc, bài bản, khoa học

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá: Hà Tĩnh đã chuẩn bị văn kiện chu đáo, nghiêm túc, bài bản, khoa học; công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Hà Tĩnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghiêm túc, bài bản, khoa học

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phân tích: Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của tỉnh đã đánh giá đúng những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, bám sát tinh thần các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn của tỉnh.

Quá trình chuẩn bị các văn kiện đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí cán bộ lão thành, con em xa quê và lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị văn kiện, tỉnh đã chuẩn bị 9 chuyên đề chuyên sâu, thể hiện sự tổng kết thực tiễn, góp phần cho Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện một số thể chế, cơ chế, chính sách về kinh tế thị trường, phát triển nông nghiệp và nông thôn, văn hóa, con người trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá cao kết quả đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở ở Hà Tĩnh. Kết quả đại hội đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân và khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp đảm bảo kết nối các trục, hành lang phát triển; xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng theo hướng đa chức năng, đa lĩnh vực, là động lực phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch tỉnh, cân nhắc các chỉ tiêu tăng trưởng; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phải đảm bảo tính kế thừa, phát triển và khả thi cao. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến thảo luận, góp ý của đại biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý sâu sắc, sát thực tế và mang tầm chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm sâu sát của Trung ương đối với sự phát triển đi lên của tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu nghiêm túc, tối đa, kỹ lưỡng các ý kiến chỉ đạo, góp ý của các đại biểu, đặc biệt là những vấn đề lớn, căn bản được tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn bổ sung vào dự thảo các văn kiện và nội dung, chương trình, quyết tâm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Văn Chương


Văn Chương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]