(Baohatinh.vn) - Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ở Hà Tĩnh cần tiếp tục nỗ lực đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ở Hà Tĩnh cần tiếp tục nỗ lực đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Chiều 8/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải.

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì hội nghị.

Năm 2020, công tác tuyên giáo đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng báo cáo kết quả hoạt động công tác tuyên giáo năm 2020.

Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo các địa phương, đơn vị tuyên truyền hiệu quả các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước, các sự kiện chính trị trọng đại. Nổi bật như: Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh; đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; công tác an sinh xã hội…

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê Hoàng Quốc Nhã: Các đơn vị, địa phương cần thực sự quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Trong năm, Ban Tuyên giáo các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tổ chức 638 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 121 nghìn học viên tham gia; xuất bản 15 ấn phẩm về lịch sử Đảng.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định về nêu gương của Trung ương, của tỉnh được thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Thị Thanh Hoài: Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp cần chủ động bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ cho bản thân để làm tốt vai trò chuyên môn.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Công tác khoa giáo được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm chỉ đạo, qua đó, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, khách quan, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Trung tá Hoàng Xuân Lý - Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an Hà Tĩnh: Công an tỉnh sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của ngành, của tỉnh để làm tốt các nội dung nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp quản lý các trang mạng xã hội, làm thất bại các âm mưu của thế lực thù địch chống phá trên các phương tiện thông tin...

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được tập trung kiện toàn; cập nhật, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung tham mưu cấp ủy đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh; tham mưu kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả Ban chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng báo chí và công tác khoa giáo. Đôn đốc các địa phương, cơ quan báo chí tích cực tham gia giải báo chí viết về Xây dựng Đảng.

Thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đại biểu cho rằng, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quan tâm coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng giáo dục lịch sử truyền thống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong trao đổi, định hướng thông tin…

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Công Thành: Với vai trò là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, mong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn trong thực hiện quy chế phát ngôn; phối hợp quản lý tốt hơn công tác báo chí và các vấn đề liên quan để hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tốt nhất.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đánh giá cao vai trò chủ động nắm bắt tình hình và tham mưu kịp thời của Ban Tuyên giáo các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kết luận hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, cán bộ Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo; tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo bầu không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn đảng viên, Nhân dân; tham mưu xây dựng chương trình hành động nghị quyết phù hợp với thực tiễn.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị; thực hiện tốt việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết trong nội bộ ngành tuyên giáo; quan tâm phát hiện nhân tố điển hình; tiếp tục ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường cung cấp thông tin, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng hoạt động báo chí, khoa giáo, văn nghệ; chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ người làm tuyên giáo; tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo giữa các cơ quan, ban, ngành.

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chia tay nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải...

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

... và các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc nghỉ hưu, chuyển công tác trong năm 2020.

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho 6 tập thể...

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

... và 6 cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Hải quân, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2020.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]