Cập nhật: 19:59 25/10/2021
(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thống nhất nội dung để hoàn thiện và sớm ban hành các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế thời gian tới.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thống nhất nội dung để hoàn thiện và sớm ban hành các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế thời gian tới.

Chiều 25/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 8, cho ý kiến ban hành các nghị quyết: phát triển Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN); lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Phạm Thanh Tùng; Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Văn phòng Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến; Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các Cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương Đảng Nguyễn Minh Đức; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh dự hội nghị.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Trong chiều nay (25/10), các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết “Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo nghị quyết về tích tụ ruộng đất

Dự thảo nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất đặt ra mục tiêu là khắc phục tình trạng ruộng đất phân tán, nhỏ lẻ, manh mún, tiến tới hình thành cánh đồng mẫu lớn, vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; tạo điều kiện cho DN, hợp tác xã, tổ hợp tác và các thành phần kinh tế khác đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa;

Áp dụng KHCN cao gắn với chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Dự thảo nghị quyết đề ra các chỉ tiêu cụ thể, đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, tích tụ ruộng đất. Trong đó, các giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương triển khai thực hiện tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn tỉnh; quan tâm công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất; tập trung cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất sản xuất nông nghiệp…

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tổng nhu cầu đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh là 70.213 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 45.709 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương: 24.504 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước dự kiến đưa vào phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 25.737,561 tỷ đồng.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà giải trình một số nội dung liên quan về phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Ngoài các nguồn vốn dự kiến huy động, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nói trên, căn cứ vào thực tế khả năng huy động, dự kiến nguồn vốn ngân sách tỉnh có thể bổ sung cho đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 7.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng khả năng huy động nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến đạt khoảng 32.737 tỷ đồng, đáp ứng được 46,62% tổng nhu cầu đầu tư của giai đoạn.

Trong chiều nay, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về việc ban hành cơ chế, chính sách cho tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc trình bày những nội dung liên quan về chính sách cho tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Góp ý tại hội nghị, các đại biểu nhận định, qua thực tế tích tụ ruộng đất tại một số địa phương hiện nay cho thấy, tập trung ruộng đất tạo thuận lợi trong canh tác, giảm chi phí, giảm ngày công lao động… do đó, đây là nghị quyết rất cần thiết ban hành.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống: Trong phần nhiệm vụ về nghị quyết tích tụ ruộng đất, đề nghị bổ sung nội dung: Thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để tận dụng lực lượng lao động dư thừa trong sản xuất nông nghiệp khi thực hiện tích tụ ruộng đất.

Các đại biểu cho rằng, cần thay đổi một số từ ngữ trong dự thảo; điều chỉnh một số chỉ tiêu về diện tích tập trung ruộng đất trong các giai đoạn; bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp như: có chế tài quản lý để thực hiện tích tụ ruộng đất đạt hiệu quả; đẩy mạnh liên kết với DN…

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, các đại biểu cơ bản thống nhất, đồng tình với nội dung kế hoạch Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật: Nên điều chỉnh tổng diện tích tập trung ruộng đất giai đoạn 2022 - 2025 đạt 20 - 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Qua thực tiễn cho thấy, tích tụ ruộng đất mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nên được đồng tình cao. Nghị quyết được ban hành nhằm khẳng định tính tất yếu của xu thế tích tụ ruộng đất. Trong phần giải pháp, tôi cho rằng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện là giải pháp quan trọng nhất.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Văn phòng Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến: Các đại biểu đã có những ý kiến góp ý hết sức trách nhiệm để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết. Việc xây dựng nghị quyết cần căn cứ theo nguồn lực, tình hình, điều kiện địa phương. Do tác động của COVID-19, việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH của các địa phương sẽ còn khó khăn, do đó, cần có kế hoạch khả thi.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Việc quy hoạch mở rộng KKT Vũng Áng là bắt buộc để phát triển. Tới đây, với các dự án đầu tư, KKT Vũng Áng sẽ tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Do đó, phải tăng cường về đào tạo nghề cho lao động. Tỉnh luôn nỗ lực thu hút các nhà đầu tư chất lượng vào đầu tư các dự án để tạo việc làm cho lao động địa phương. Về thực hiện tích tụ ruộng đất là cần thiết để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ lên sản xuất tập trung quy mô lớn, công nghệ cao và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải

Thống nhất các nội dung, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu đã tiếp thu ý kiến của BTV Tỉnh ủy, hoàn thiện cơ bản các nội dung dự thảo nghị quyết.

Với nghị quyết về phát triển KKT Vũng Áng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, để KKT xứng tầm, cần phải quy hoạch chiến lược; phải mở rộng KKT trên phần diện tích của huyện Kỳ Anh, xem xét các huyện lân cận; đẩy mạnh thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược, trọng điểm, các dự án có tác dụng lan tỏa.

Quá trình thu hút các dự án đầu tư, lượng lao động trên địa bàn sẽ tăng lên. Do đó, phải phối hợp với nhà đầu tư quan tâm toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tạo môi trường đáng sống để giữ chân người lao động.

Tăng cường phối hợp giữa Ban Quản lý KKT với các sở, ngành của tỉnh, với các địa phương trong việc quản lý quy hoạch; quan tâm thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có chuyên môn sâu làm việc tại KKT.

Khi các dự án lớn triển khai trên địa bàn sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, do đó, phải hết sức lưu ý.

Về nghị quyết đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động DN, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, nhiều ý kiến băn khoăn về chỉ tiêu phát triển bình quân mỗi năm 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Nội dung này đã bám theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà lại các chỉ tiêu khác để đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp, ngành cần phải quan tâm, vào cuộc đồng bộ để phát triển DN; tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN; kiên quyết khắc phục tình trạng một số cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc Kết luận 29 của BTV Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ doanh nhân Hà Tĩnh có trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, quản trị hiện đại; khuyến khích ý chí khởi nghiệp và tinh thần đổi mới sáng; thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số.

Về nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất, nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, những lợi ích thiết thực của việc tập trung, tích tụ ruộng đất, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần thống nhất đây là cuộc vận động sâu rộng trong toàn dân; phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và cấp cơ sở trong thực hiện cuộc vận động này.

Quá trình tích tụ ruộng đất cần gắn liền với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và quá trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi giá trị.

Các sở, ngành và địa phương cần làm tốt vai trò cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ nông dân trong quá trình thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Hoàn thiện, thống nhất nội dung, sớm ban hành các nghị quyết quan trọng

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các nội dung phải bám sát các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; hết sức chú trọng đến xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Về các chính sách hỗ trợ tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh bàn cụ thể, cân nhắc tăng mức hỗ trợ cho các thành viên tổ; kêu gọi thêm nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các ngành, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; tháo gỡ các khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; tăng cường các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn.

Ngành nông nghiệp và các địa phương phải tập trung chỉ đạo kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân; chú ý công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố cho người dân theo kế hoạch đề ra; tiếp tục chỉ đạo nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu kinh tế, tuyến biên giới, nơi triển khai các dự án.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; thực hiện nghiêm túc Kết luận 29 của BTV Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc tồn đọng; tăng cường đối thoại với Nhân dân…

Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm đảm bảo thực chất, khách quan, đúng quy định. Việc tổng kết năm cần tổ chức gọn, chất lượng, đánh giá đúng tình hình, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, không né tránh.

Tin liên quan:

Ngọc Loan


Ngọc Loan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]