Cập nhật: 11:08 19/05/2021 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

5 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xem đây là một trong những nội dung trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh tuyên dương 48 tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021 (tháng 4/2021). Ảnh tư liệu

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, BTV Tỉnh ủy lựa chọn 3 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện trong toàn tỉnh: đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo các chuyên đề hằng năm gắn với triển khai các phong trào thi đua, yêu nước

Việc triển khai thực hiện các quy định về nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy định số 890-Qđi/TU, ngày 5/3/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tỉnh cũng đã ban hành 144 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai gắn với phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện.

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Hà Tĩnh triển khai học tập chuyên đề "Học và làm theo Bác năm 2020". Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả nội dung các chuyên đề hằng năm của Trung ương, từ năm 2019 đến nay, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa chủ đề sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo từng năm. Việc học tập chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, chất lượng từ tỉnh đến cơ sở, tỷ lệ tham gia học các chuyên đề đạt trên 98%.

Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên được đổi mới với nhiều hình thức: thông qua các đợt sinh hoạt, hội thi, diễn đàn, qua hệ thống báo, đài, các website, mạng xã hội... tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Hội thi kể về những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hương Sơn, tháng 9/2020. Ảnh: PV

Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đổi mới phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, tinh thần vì Nhân dân phục vụ, khắc phục bệnh thành tích, quan liêu, xa dân; xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Trong nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với “kim chỉ nam” là Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã triển khai học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước: xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; giảm nghèo; xây dựng “văn hóa công sở”, “văn hóa doanh nghiệp”… đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Xây dựng công sở văn minh, môi trường làm việc thân thiện là một trong những nội dung thiết thực trong học và làm theo Bác được các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chú trọng. Ảnh: PV.

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt gần 6%, chất lượng từng bước được nâng lên. Quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người từ 44 triệu đồng tăng lên gần 65 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người từ 23 triệu đồng tăng lên 36 triệu đồng.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Hà Tĩnh đứng vị trí thứ 21 với 64,56/100 điểm, thuộc nhóm khá. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 của tỉnh đạt 45,005 điểm, xếp thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Học và làm theo Bác được các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh triển khai gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất. Ảnh: Huy Tùng

Đến nay, toàn tỉnh đã có 171/182 xã đạt chuẩn NTM; 5 huyện (Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Vũ Quang) được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Cẩm Xuyên đang trình Chính phủ công nhận đạt chuẩn; 2 huyện (Lộc Hà, Hương Sơn) có 100% số xã đạt chuẩn NTM; TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; TP Hà Tĩnh đã được công nhận là đô thị loại II…

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% (năm 2016) xuống 3,51% (năm 2020); hộ cận nghèo giảm từ 8,4% xuống 4,31%. Tỉnh đã huy động được trên 200 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh bão lũ, nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Từ các phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã vinh danh 1.004 gương điển hình tiên tiến (312 tập thể, 692 cá nhân).

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Môi trường xanh - sạch - đẹp ở xã NTM Cẩm Thành. Ảnh: Bá Tân

Thời gian tới, trước mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra phấn đấu đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần người có chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương. Đồng thời tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Đội ngũ y tế tỉnh nhà bất chấp hiểm nguy, bền bỉ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm vi-rút SARS - CoV-2. Ảnh: Mai Thủy

Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nề nếp, ý thức tự giác, trách nhiệm, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; gắn việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược của tỉnh.

Đó sẽ là động lực để phát huy mạnh mẽ hơn nữa ý chí, khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng cường đoàn kết, vươn lên phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong những năm tới.

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Tin liên quan:

Hà Văn Hùng

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Hà Văn Hùng
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]