(Baohatinh.vn) - Chiều 7/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch tới dự.

Nâng cao chất lượng ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng

Chiều 7/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch tới dự.

nang cao chat luong ban hanh cac chu truong nghi quyet cua dang

Trong những năm qua, BCH Đảng bộ huyện Thạch Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. nhờ vậy, KT-XH phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh. Năm 2016, Đảng bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cán bộ và nhân dân huyện được UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng lãnh đạo, triển khai việc quán triệt, học tập và nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình hành động và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để các đơn vị triển khai thực hiện.

Chương trình kiểm tra, giám sát được xây dựng theo nhiệm kỳ, hàng năm và theo chuyên đề; đồng thời xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, các cấp ủy Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu, cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến về nhận thức và hành động.

Ban Thường vụ Huyện ủy cùng cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về xây dựng tổ chức bộ máy trong các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Ban hành các chương trình hành động, kế hoạch, tiến hành khảo sát thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức. Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ từng bước đi vào thực chất, dân chủ, công khai, minh bạch.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; sơ kết Kết luận 65-KL/TW của hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung báo cáo đã nêu, đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu Thạch Hà cần tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

nang cao chat luong ban hanh cac chu truong nghi quyet cua dang

Đảng bộ phải đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và thể hiện tính hiệu lực, kỷ cương của Đảng; chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường vai trò của MTTQ và các đoàn thể; đánh giá bộ máy công tác đúng thực chất; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 05 -KL/TU của BTV Tỉnh ủy.

* Trước đó, trong sáng nay, Đảng bộ huyện Đức Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với sự tham dự của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái.

nang cao chat luong ban hanh cac chu truong nghi quyet cua dang

Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, những năm qua, Đảng bộ huyện Đức Thọ luôn coi trọng và thực hiện đổi mới tổ chức, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng bộ chủ động xác định mục tiêu, định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, thời kỳ, từ đó đề ra nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Huyện cũng xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, sắp xếp, kiện toàn cán bộ theo đúng quy định của Chính phủ. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở còn chậm, chưa tạo được bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng có nơi còn chậm, đề ra giải pháp còn chung chung, chưa sát thực tế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng sinh hoạt một số chi bộ còn hạn chế; một số cấp ủy chưa thực sự chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân trong việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đóng góp một số ý kiến cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên đối với hệ thống chính trị ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;

nang cao chat luong ban hanh cac chu truong nghi quyet cua dang

Tập trung nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng; chú trọng việc đổi mới cách ra nghị quyết, cụ thể hóa nghị quyết gắn với tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05–CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.

Thùy Dương - Ngọc Thanh


Thùy Dương - Ngọc Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]