Ngày 4/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Nể nang né tránh cấp trên sợ cấp dưới khi lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 4/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2017. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình...Hội nghị được trực tuyến tại 73 điểm cầu trên cả nước.

ne nang ne tranh cap tren so cap duoi khi lay phieu tin nhiem

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị toàn quốc lần này là: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày đánh giá: Năm 2016, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Kịp thời sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu xây dựng Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Với quan điểm kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới, cải tiến phong cách, lề lối làm việc, toàn ngành đã có bước đổi mới trong tư duy, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, làm dứt điểm từng việc, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tăng cường tiềm lực và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

ne nang ne tranh cap tren so cap duoi khi lay phieu tin nhiem

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua. Đó là, vẫn chưa khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, sơ hở; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm. Còn tình trạng cấp dưới chưa thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên. Ở một số nơi, một số trường hợp tuy thực hiện “đúng” quy trình nhưng vẫn không chọn “trúng” người, “đúng” việc, gây bức xúc trong xã hội, như các trường hợp: Nguyễn Xuân Sơn, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy... Tình trạng trên phải chăng là do: Còn sơ sài, thiếu chặt chẽ, thiếu dân chủ trong việc giới thiệu quy hoạch, giới thiệu nhân sự. Còn kẽ hở trong quy trình, thủ tục thẩm định, đề bạt, điều động, bổ nhiệm”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ phong cách, lề lối làm việc cần điều chỉnh để khắc phục những tiêu cực, hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Phải nhạy bén về chính trị; phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt; phải thực sự đổi mới, sáng tạo và coi đây là động lực quan trọng trong công tác và tổ chức thực hiện. Phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, coi trọng và bám sát thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm. Đồng thời, biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, coi trọng vai trò của nhân dân, cơ quan thông tấn báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng: năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề.

ne nang ne tranh cap tren so cap duoi khi lay phieu tin nhiem

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; về tổ chức cán bộ, về phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Phối hợp nghiên cứu tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lớn, cốt lõi để tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Phải tiếp tục tham mưu cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, tập trung cao độ để xây đựng có chất lượng, đúng tiến độ 2 Đề án lớn là "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trình Hội nghị Trung ương 6 và chuẩn bị Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" trình Hội nghị Trung ương 7. Đây là những vấn đề lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến toàn hệ thống chính trị".

Ông Đinh Thế Huynh cũng đề nghị chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá để triển khai trong năm 2017. Bởi thực tế, có nhiều nơi 100% cá nhân được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể của những cá nhân ấy chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình, thậm chí không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, mấu chốt của vấn đề chính là ở khâu đánh giá cán bộ còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích... Nếu làm tốt công tác đánh giá cán bộ thì sẽ khắc phục được sự bất hợp lý giữa đánh giá cán bộ, xếp loại cá nhân với đánh giá tập thể.

Theo VOV


Theo VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]