(Baohatinh.vn) - Giai cấp vô sản và nhân loại yêu chuộng tự do, hòa bình, độc lập trên toàn thế giới đang hướng về kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I. Lê-nin 22/4 (1870-2019). Lê-nin là người kế tục nền tảng lý luận của Mác và Ăng-ghen để trở thành chủ nghĩa Mác - Lê-nin xuyên suốt mọi thời đại.

Kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I. Lê-nin 22/4 (1870-2019):

Sự nghiệp và lý luận của Lê-nin - ngọn đuốc soi sáng mọi thời đại

Giai cấp vô sản và nhân loại yêu chuộng tự do, hòa bình, độc lập trên toàn thế giới đang hướng về kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I. Lê-nin 22/4 (1870-2019). Lê-nin là người kế tục nền tảng lý luận của Mác và Ăng-ghen để trở thành chủ nghĩa Mác - Lê-nin xuyên suốt mọi thời đại.

Đối với thực tiễn ở Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Sự nghiệp và lý luận của Lê-nin - ngọn đuốc soi sáng mọi thời đại

Sau Cách mạng tháng Hai (lật đổ chế độ quân chủ) vào năm 1917, Lenin chủ trương phải tiến hành tiếp Cách mạng XHCN để lật đổ giai cấp tư sản phản động. Theo vov.vn

Nhân dân Việt Nam đều hiểu rằng “Chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của loài người”, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được dân tộc bị áp bức. Dân tộc ta, nhân dân ta càng hiểu: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, “hạt giống đỏ” từ cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, được Bác Hồ gieo mầm từ thực tiễn Việt Nam lúc bấy giờ đã trở thành “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta đã kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược, đó là giải phóng dân tộc bị áp bức và giải phóng giai cấp của những người lao động.

Trên con đường cách mạng đầy gian khổ và hy sinh ấy, điều “cốt tử” là Đảng ta phải tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân để giành lấy độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Tính tất yếu của việc chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng XHCN đã được khẳng định từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta là: Cách mạng Việt Nam, trải qua 2 giai đoạn, cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN, là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Độc lập dân tộc là vấn đề quan trọng để thực hiện CNXH và CNXH chính là nền tảng bền vững cho độc lập dân tộc.

Những quan điểm tư tưởng của Đảng ta thể hiện sự vận dụng nhuần nhuyễn và khoa học nhất chủ nghĩa Mác - Lê-nin qua từng hoàn cảnh lịch sử để đưa đất nước ta trường tồn và thịnh vượng.

Lê-nin đã chỉ rõ: Muốn làm được cách mạng thành công, cần phải có con người cách mạng. Con người cách mạng là gì? Đó là con người suốt đời chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng cộng sản. Chính vì thế, Lê-nin luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Mỗi đảng viên khi biết rèn luyện phẩm chất của mình thì tạo được lòng tin trong quần chúng. Lòng tin của nhân dân chính là thước đo đạo đức, trí tuệ của người cộng sản. Lê-nin đã giáo huấn rất nhiều về đạo đức của đảng viên cộng sản, bởi ông lo ngại nhất nếu đảng viên bị thoái hóa biến chất, chẳng khác gì sâu bọ đục thân cây làm mất thanh danh những người cộng sản, làm lũng đoạn cả bộ máy công quyền.

Sự nghiệp và lý luận của Lê-nin - ngọn đuốc soi sáng mọi thời đại

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (Ảnh: dangcongsan.vn)

Kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I. Lê-nin, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản là dịp để những cán bộ, đảng viên chúng ta hôm nay nhìn lại mình, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh những khuyết điểm đã mắc phải. Theo quan điểm Lê-nin, muốn xây dựng Đảng mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, quan liêu, xa rời dân và ức hiếp quần chúng. Chính vì vậy, muốn có sức chiến đấu, Đảng phải thực sự có đội ngũ “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như lời dạy của Bác Hồ. Công tác đấu tranh phê và tự phê bình thẳng thắn, trung thực, khách quan không chỉ góp phần ngăn chặn cái xấu, cái tiêu cực nẩy sinh mà còn củng cố tình đoàn kết trong Đảng.

Từ những quan điểm Lê-nin đã chỉ ra, Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) của Đảng đã đề ra 4 nhóm giải pháp mang tính đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thực hiện tốt 3 vấn đề cấp bách:

- Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Khi chúng ta thực hiện tốt 3 vấn đề cấp bách này, chính là đã biết vận dụng và phát huy giá trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

  • Sự nghiệp và lý luận của Lê-nin - ngọn đuốc soi sáng mọi thời đại
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chống hiện tượng co cụm, chạy chức chạy quyền

    Sáng 21/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về báo cáo kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Phan Thế Cải


Phan Thế Cải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]