(Baohatinh.vn) - Triển khai nhiệm vụ quý IV/2022, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo quy định...

Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo quy định

Triển khai nhiệm vụ quý IV/2022, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo quy định...

Chiều 10/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức xây dựng đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đồng chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành.

Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo quy định

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Quý III/2022, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục chủ động tham mưu, cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, quy định; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã theo dõi đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, thông tin những nội dung quan trọng trong các văn bản mới ban hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện, góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo quy định

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chính sách cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chu đáo. Hoạt động đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng phản ánh đúng thực chất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng lên.

Trong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, tính đến ngày 3/10/2022, đã có 48/120 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Trung ương; trong đó, 8 địa phương, cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt.

Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo quy định

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã báo cáo những kết quả nổi bật, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ và phân tích các nội dung còn hạn chế, vướng mắc.

Đại biểu cũng đề xuất các ý kiến liên quan đến sắp xếp kiện toàn bộ máy; tham mưu công tác cán bộ; triển khai các quy định, hướng dẫn của trung ương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức cho cán bộ làm công tác tổ chức...

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị toàn ngành cần tập trung cao độ, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2022. Trong đó, chú trọng tham mưu hoàn thành Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng kế hoạch quản lý biên chế giai đoạn 2022 - 2026, kế hoạch sử dụng biên chế từng năm...

Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo quy định

Đồng chí Trương Thị Mai kết luận hội nghị (ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị ban tổ chức cấp ủy các cấp cần tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo quy định...

Đối với các nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị cần kịp thời hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lựợng đối với tập thể, cá nhân năm 2022 trong hệ thống chính trị; thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên năm 2022 theo đúng quy định.

Tham mưu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới"; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2022... Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, cấp uỷ các cấp nắm tình hình chính trị nội bộ; tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch thông tin, tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; hoàn thành việc kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng theo các kế hoạch.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu toàn ngành triển khai tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2022). Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Tổ chức xây dựng Đảng giữa các đơn vị; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo quy định

Quý III/2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chương trình công tác tháng, quý của Ban Tổ chức Trung ương và cấp ủy các cấp, tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, nhiệm vụ trọng tâm của từng tháng, quý đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Các nhiệm vụ thường xuyên như công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo chính sách cán bộ được thực hiện hiệu quả.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, ban hành các công văn đôn đốc, hướng dẫn các nội dung đại hội. Tính đến 20/9/2022, có 3.676/4.194 chi bộ đã tổ chức đại hội (đạt tỷ lệ 88%).

Trong quý III, toàn Đảng bộ kết nạp 554 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tính từ đầu năm đến nay, đã kết nạp 1.444 quần chúng (đạt 70% kế hoạch kết nạp năm 2022); tổng số đảng viên hiện có 100.274 đồng chí.

Quý IV/2022, ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 03-QĐ/TU ngày 15/07/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tham mưu kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ, quy định về thống nhất quản lý biên chế; xây dựng vị trí việc làm khối Đảng, đoàn thể. Tiếp tục tham mưu thi tuyển công chức, viên chức; xét tuyển công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP vào làm việc tại các cơ quan khối Đảng, đoàn thể.

Phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là những vùng trọng điểm, vùng giáo. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng...

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]