(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu của đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tại buổi duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thị xã Kỳ Anh tập trung hoàn chỉnh các nội dung để tổ chức Đại hội đảng bộ trước ngày 15/7

Đó là yêu cầu của đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tại buổi duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều nay (19/6) dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự.

Thị xã Kỳ Anh tập trung hoàn chỉnh các nội dung để tổ chức Đại hội đảng bộ trước ngày 15/7

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì.

Thị xã xác định 20 chỉ tiêu cụ thể, 3 mũi đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành cho biết đến nay đã BTV Thị ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 30/30 đơn vị đảm bảo đúng định hướng, cơ cấu về nhân sự. Trước khi tiến hành đại hội đại trà, BTV Thị ủy đã chọn 2 đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Thị xã Kỳ Anh tập trung hoàn chỉnh các nội dung để tổ chức Đại hội đảng bộ trước ngày 15/7

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã.

Đối với văn kiện chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã, qua 7 lần hội nghị BTV, 6 cuộc Hội nghị Ban Chấp hành, 5 cuộc hội nghị cốt cán cấp thị xã để thảo luận, góp ý xây dựng báo cáo, đến nay thị xã đã hoàn thành Báo cáo dự thảo chính trị.

Đại hội xác định chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế xây dựng thị xã phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố vào năm 2025”.

Dự thảo báo cáo đưa ra 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu cụ thể, 3 mũi đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 16 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Thị xã Kỳ Anh tập trung hoàn chỉnh các nội dung để tổ chức Đại hội đảng bộ trước ngày 15/7

Đối với công tác nhân sự, Tiểu ban nhân sự, BTV Thị ủy đã tiến hành rà soát nhân sự là các đồng chí Ủy viên BCH đủ điều kiện về độ tuổi tái cử theo quy định, trên cơ sở đó đã tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy thị xã đủ tuổi tái cử và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát đánh giá, xuyên suốt nhiệm kỳ đối với các đồng chí BCH. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các bước về công tác nhân sự theo hướng dẫn.

Cơ cấu dự kiến của BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 là 35 đồng chí; BTV Thị ủy là 11 đồng chí.

Đánh giá rõ vai trò của TX Kỳ Anh đối với sự phát triển của tỉnh

Theo thẩm định của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TX Kỳ Anh đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chi tiết; bám sát báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh; bố cục, kết cấu khá cân đối; văn phong phù hợp và thể hiện quyết tâm cao xây dựng thị xã thành thành phố vào năm 2025.

Thị xã Kỳ Anh tập trung hoàn chỉnh các nội dung để tổ chức Đại hội đảng bộ trước ngày 15/7

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng báo cáo thẩm định dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TX Kỳ Anh của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Tuy nhiên để báo cáo chính trị sâu sắc, hoàn chỉnh hơn, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy và các đại biểu cho rằng thị xã cần làm rõ vai trò động lực của TX Kỳ Anh đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh nhất là trên các lĩnh vực về thu hút đầu tư, thu ngân sách, giải quyết việc làm; đánh giá toàn diện hơn những thuận lợi, khó khăn của thị xã khi mới thành lập; chủ đề đại hội còn chung chung, chưa toát lên được những nét riêng, lợi thế của thị xã.

Thị xã Kỳ Anh tập trung hoàn chỉnh các nội dung để tổ chức Đại hội đảng bộ trước ngày 15/7

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Những nội dung quan trọng nhất của thị xã trong thời gian tới nên là cải thiện môi trường đầu tư; tạo ra các sản phẩm dịch vụ, du lịch, hậu cần cho KKT Vũng Áng.

Báo cáo chính trị cần đánh giá rõ hơn trong những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Thị xã Kỳ Anh tập trung hoàn chỉnh các nội dung để tổ chức Đại hội đảng bộ trước ngày 15/7

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: TX Kỳ Anh phát triển theo hướng đô thị nên cần quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao nhất là những yêu cầu, nhiệm vụ của một chính quyền đô thị.

Trong nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu, báo cáo cần tách khỏi khu kinh tế Vũng Áng để xây dựng chỉ tiêu phù hợp; làm rõ hơn các chỉ tiêu trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; các giải pháp trong xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; các giải pháp trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thu ngân sách; nâng cao công tác quản lý đất đai, tài nguyên, GPMB, xây dựng cơ bản...

Con đường của thị xã Kỳ Anh là phát triển công nghiệp

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận sự chủ động, chu đáo và nội dung chuẩn bị khá tốt cho đại hội của thị xã Kỳ Anh; đồng thời, đề nghị tiếp thu nghiêm túc, nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến góp ý của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy và các đại biểu để chắt lọc, hoàn chỉnh lại các nội dung báo cáo, đảm bảo tính khái quát cao.

Thị xã Kỳ Anh tập trung hoàn chỉnh các nội dung để tổ chức Đại hội đảng bộ trước ngày 15/7

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Thị xã cần phân tích được cái được và thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những hạn chế, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân cả về mặt khách quan và chủ quan.

Đi vào nội dung cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, báo cáo chính trị đang còn dài, chưa lột tả được những tiềm năng, thuận lợi và những khó khăn, vất vả của địa phương trong nhiệm kỳ qua; cần phân tích được cái được của thị xã và thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những hạn chế, tồn tại nhất là đời sống người dân còn khó khăn, đi sâu vào thực tiễn còn nhiều vấn đề bất cập... Trên cơ sở đó, báo cáo cần chỉ rõ nguyên nhân bên trong, nguyên nhân chủ quan; đánh giá, phân tích lại mối quan hệ giữa KKT Vũng Áng với sự phát triển của thị xã Kỳ Anh; kết quả công tác ANTT, TTATXH trong nhiệm kỳ.

Về nội dung sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thị xã cần nghiên cứu lại chủ đề đại hội, trong đó xác định KKT Vũng Áng phải là động lực cho sự phát triển của thị xã, phải xác định con đường của thị xã là phát triển công nghiệp và các dịch vụ khác phải đi theo hướng phát triển này.

Các mục tiêu, chỉ tiêu cần tách bạch với các chỉ tiêu, mục tiêu của KKT Vũng Áng để đề ra mục tiêu phù hợp với thực tế. Các mũi đột phá không nên quá lý thuyết mà cần nhìn thẳng vào các nội dung cần tập trung nhất là môi trường đầu tư, giải quyết tồn đọng, đảm bảo ANTT, TTATXH.

Đối với kiểm điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cần nhìn thẳng vào các khuyết điểm, nhất là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo; công tác nhân sự cần cân đối, cân nhắc cho thật kỹ và phải đảm bảo điều kiện theo quy định, tuyệt đối không vận dụng, đại hội sẽ bầu trực tiếp Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trên cơ sở các nội dung đã chuẩn bị, thị xã Kỳ Anh sẽ tiến hành tổ chức đại hội trước ngày 15/7, do đó BCH Đảng bộ, BTV Thị ủy cần phải tập trung quyết liệt để hoàn thiện các nội dung.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]