Cập nhật: 12:20 19/01/2021
(Baohatinh.vn) - Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 19/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động của các đoàn công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Đình Sơn; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu dự hội nghị.

Toàn Đảng, toàn dân chung sức vượt khó, đạt kết quả khá toàn diện

Năm 2020, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao của ý Đảng, lòng dân, Hà Tĩnh vẫn tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, đạt kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Nổi bật trong số đó, tỉnh đã tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân đạt 93,5%. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định về nêu gương của Trung ương, của tỉnh với nhiều phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực.

Việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Trong năm, toàn tỉnh đã sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 xã mới, giảm 46 xã; sau sáp nhập các đơn vị bộ máy vận hành ổn định.

Công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Năm 2020, toàn Đảng bộ kết nạp 1.368 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh hiện nay lên 99.126 đồng chí.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng: Cần tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung nêu gương trong cán bộ, đảng viên; đề xuất mở rộng tổ chức nhằm bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để tham gia vào tổ chức Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh năm 2020 (GRDP) đạt 0,53%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 12.800 tỷ đồng (bằng 91,44% kế hoạch); tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt trên 7.980 (bằng 82,9% kế hoạch)...

Năm 2020, toàn tỉnh có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 huyện đạt chuẩn NTM, 4 huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả; phong trào xây dựng đời sống văn hóa được nâng cao; khoa học - công nghệ được ứng dụng và chuyển giao vào sản xuất, phát huy hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,51%, hộ cận nghèo còn 4,31%. Tình hình an ninh các tuyến, địa bàn trọng điểm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Toàn tỉnh cách ly tập trung hơn 16.000 người; cách ly và điều trị khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân mắc Covid-19; không để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng. Huy động ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với gần 72 tỷ đồng (tiền và hiện vật) ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng xứng tầm với đô thị loại III.

Để khắc phục những thiệt hại nặng nề cho mưa lũ với tổng ước tính 5.327 tỷ đồng, tỉnh đã và đang triển khai hiệu quả các giải pháp. Đời sống người dân từng bước ổn định. Đến nay đã có 3.844 tổ chức, cá nhân ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ và đăng ký ủng hộ bằng tiền mặt và hàng hóa quy đổi trên 285 tỷ đồng.

Quyết tâm tạo đà triển khai kế hoạch KT-XH 5 năm (2021 - 2025)

Năm 2021, Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát: Chủ động, linh hoạt thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục, phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm...

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu đảng bộ các huyện, thị, thành ủy, sở, ban, ngành dự hội nghị.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh. Quan tâm phát triển văn hoá - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục sắp xếp các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà: Cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nên chăng cần có quy định cụ thể về phòng chống lãng phí, tham nhũng vặt.

Trên cơ sở đó, tỉnh đề ra 6 nhóm chỉ tiêu cụ thể, trong đó nổi bật: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 9%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 69 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 12.000 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1,5%; tăng ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; 100% xã, phường ổn định chính trị; kết nạp trên 2.500 đảng viên…

Tại hội nghị, đại biểu đề xuất các ý kiến xoay quanh nội dung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp về công tác xây dựng Đảng; 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong năm 2021.

Điều hành, lãnh đạo linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn từng ngành, địa phương, đơn vị

Kết luận hội nghị, phân tích những hạn chế còn tồn tại, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chú trọng thực hiện quy định nêu gương người đứng đầu; tập trung triển khai Đề án thí điểm tỉnh NTM; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cho cơ sở; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, đẩy mạnh thu hút đầu tư...

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Các địa phương, đơn vị cần linh hoạt trong điều hành, lãnh đạo sát với tình hình thực tiễn; Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội cần phát động rộng rãi phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện; các hoạt động hướng tới thực chất, hiệu quả, giảm tối đa các nghi thức hình thức, tránh gây phiền hà cho cơ sở; thực hiện chặt chẽ quy chế hội họp...

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở; chú ý quản lý chặt chẽ đường biên giới, không để nhập cảnh trái phép trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp..

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đoàn công tác tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn...

Trước mắt, tập trung chỉ đạo phòng chống hậu quả mưa lũ; phòng, chống rét đậm, rét hại; chỉ đạo sản xuất vụ xuân đảm bảo lịch thời vụ; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan về tình hình dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48 của Ban Bí thư và Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong, sau tết gắn với kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng.

Trong đó lưu ý, rà soát tình hình đời sống của Nhân dân để kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ; tổ chức chu đáo hoạt động chúc tết, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị phải làm nhiệm vụ trong các ngày tết.

Tăng cường công tác quản lý thị trường; kiểm tra, thanh tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với việc đón công dân ở nước ngoài về trên địa bàn…

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương cần chuẩn bị tổ chức tốt việc giao - nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Huân chương Lao động hạng Ba cho Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Dịp này, 8 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 48 đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Trong ảnh: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao bằng khen cho 8 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy).

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa biểu dương 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở năm 2020.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trao tặng bằng khen cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cơ sở.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải trao tặng bằng khen cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cơ sở.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng tặng bằng khen cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cơ sở.

Thu Hà - Anh Tấn


Thu Hà - Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]