15 thí sinh miễn thi môn tin học, tiếng Anh Kỳ thi CCVC Đảng - đoàn thể

(Baohatinh.vn) - Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 vừa có thông báo danh sách thí sinh được miễn thi môn Tin học và môn Tiếng Anh của kỳ thi.

15 thi sinh mien thi mon tin hoc tieng anh ky thi ccvc dang doan the

Ảnh minh họa

Căn cứ Quyết định số 385-QĐ/TƯ ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế Thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017, có 6 thí sinh được miễn thi môn Tin học và 9 thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh. Danh sách các thí sinh được miễn như sau:

Môn Tin học

1. Nguyễn Tiến Nam, sinh ngày 15/12/1984; vị trí: Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

2. Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh ngày 02/4/1988; vị trí: Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

3. Nguyễn Thị Duy, sinh ngày 02/01/1989; vị trí: Ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh;

4. Phạm Thị Thoan, sinh ngày 03/01/1990; vị trí: Huyện đoàn cẩm Xuyên;

5. Lê Quốc Hoàng, sinh ngày 27/9/1992; vị trí: Huyện đoàn cẩm Xuyên;

6. Nguyễn Văn Hợi, sinh ngày 23/7/1983; vị trí: Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh.

Môn Tiếng Anh

1. Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 08/12/1991; vị trí: Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

2. Dương Thị Diệu Linh, sinh ngày 04/3/1990; vị trí: Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Xuyên;

3. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 17/8/1990; vị trí: Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh;

4. Phạm Đình Hoàng, sinh ngày 14/6/1990; vị trí: Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Tỉnh đoàn;

5. Trần Văn Thành, sinh ngày 10/4/1983; vị trí: Ban Tuyên giáo Thị ủy Kỳ Anh;

6. Võ Thị Mùi, sinh ngày 12/5/1991; vị trí: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Kỳ Anh;

7. Dương Thị Huyền Trang, sinh ngày 06/11/1990; vị trí: Huyện đoàn Đức Thọ;

8. Nguyễn Thu Tuyết, sinh ngày 12/8/1989; vị trí: Huyện đoàn Cẩm Xuyên;

9. Nguyễn Thị Quỳnh Chi, sinh ngày 28/6/1992; vị trí: Huyện đoàn Nghi Xuân.

Điều 11, Quyết định số 385-QĐ/TƯ ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quy định:

- Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên;

- Miễn thi môn tiếng Anh trong trường hợp có một trong hai điều kiện: có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học về ngoại ngữ tiếng Anh; có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast