355 lượt tàu qua các cảng Hà Tĩnh trong 8 tháng

(Baohatinh.vn) - Tại 2 cảng Vũng Áng và Xuân Hải, đã có 1.896.000 tấn hàng hóa thông qua (đạt 98,07% so với 8 tháng năm 2014) và 2.902.232 tấn hàng hóa được xếp dỡ (đạt 94,27% so với cùng kỳ năm ngoái).

355 lượt tàu qua các cảng Hà Tĩnh trong 8 tháng ảnh 1
Xếp dỡ hàng hóa ở cảng Vũng Áng

Theo Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào, trong tháng 9 này sẽ có 45 lượt tàu cập các cảng Hà Tĩnh với khoảng 250.000 tấn hàng hóa tấn thông qua (đạt 94% so với cùng kỳ năm 2014) và 360.000 tấn hàng xếp dỡ (bằng 95% so với cùng cùng thời điểm năm ngoái).

Mặc dù lượng hàng hóa 8 tháng giảm so với năm 2014 nhưng doanh thu từ các cảng lại tăng, đạt 186 tỷ đồng, bằng 136,20% so với cùng thời điểm năm 2014.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast