Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh

(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác tòa án ở hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

IMG_6989.JPG
Đồng chí Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Ngày 12/6, Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ và các đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng BCĐ.

IMG_7035.JPG
Bà Phan Thị Nguyệt Thu - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của TAND 2 cấp và tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc.

Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra; kịp thời quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành.

phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-6.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Các vụ án được xét xử đảm bảo quy định, đúng thời hạn, không có trường hợp ban hành bản án trái quy định pháp luật hoặc tuyên án không rõ ràng.

Các vụ án nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm được toà xét xử công minh, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện tính nhân văn, tạo niềm tin trong Nhân dân. Công tác hòa giải, đối thoại tại tòa đạt tỷ lệ cao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo tiến độ còn chậm; vẫn còn để xảy ra vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan...

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh yêu cầu Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành.

IMG_7026.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Chỉ đạo rà soát quy chế làm việc và các quy định liên quan để sửa đổi, bổ sung phù hợp, đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh theo quy định Quy định số 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác tòa án ở hai cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; thực hiện tốt mô hình “hành chính tư pháp một cửa”; đơn giản hóa, rút ngắn quy trình, thủ tục xử lý công việc đối với công dân.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ, việc; quan tâm hơn nữa công tác hòa giải, đối thoại; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện công tác tòa án; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của TAND tối cao về chuyên môn, nguồn lực, cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc của ngành.

Quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm các quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức ngành tòa án.

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.