Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra với sự tham dự của 178 đại biểu đại diện cho gần 3.500 đảng viên của 28 tổ chức cơ sở đảng.

Sáng 28/7, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh qua các thời kỳ.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Diễn văn khai mạc tại Đại hội do Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Văn Hải trình bày, nêu rõ: Đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh diễn ra vào thời điểm thị xã trải qua gần 30 năm ra đời và phát triển.

Kế thừa kết quả đó, đại hội sẽ xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thị xã phát triển vững mạnh.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Văn Hải khai mạc đại hội.

Với ý nghĩa đó, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung trí tuệ, chủ động, sáng tạo trong thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành nội quy, quy chế của đại hội.

Đại hội xác định chủ đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị; huy động mọi nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc Hà Tĩnh.

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải nêu rõ: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm đổi mới và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp trên, sự tham gia tích cực, đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 5 năm qua Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm đạt 8,7% (năm 2020 dự kiến đạt trên 14%); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 21 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn ước đạt 739,2 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 4.640 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với nhiệm kỳ trước; thu hút thêm 64 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 2.950 tỷ đồng. TX Hồng Lĩnh được xem là một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư của tỉnh.

Thực hiện Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng các tiêu chí đô thị loại III, dự kiến đến cuối năm 2020 thị xã đạt 49/59 tiêu chí; xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Thuận Lộc tiếp tục được quan tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong lĩnh vực văn hóa, toàn thị xã có 46/52 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%. Giáo dục - đào tạo được quan tâm, có bước đi vững chắc, đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 91%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,72% (năm 2016) xuống còn dưới 2% (năm 2020).

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, đạt kết quả rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp được 260 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một số chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của một số ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm tăng trên 13%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm tăng trên 28,2% đạt trên 500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 90 triệu đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025 giảm bình quân 1,6%/năm; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa 94%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT hàng năm đạt trên 95%; 100% phường, xã giữ vững tiêu chuẩn quốc gia về y tế; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2; có ít nhất 3 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị...

Hàng năm, kết nạp trên 60 đảng viên mới; Đảng bộ, chính quyền thị xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Đại hội xác định 3 nội dung đột phá: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thành lập thêm ít nhất 2 cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị Hồng Lĩnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có tư duy đổi mới sáng tạo, vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã trong thời kỳ mới.

Tham dự đại hội, các đại biểu đã đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng; đóng góp giải pháp đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Đặng Ngọc Vệ tham luận nội dung: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trước năm 2020.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Đinh Thị Hương tham luận nội dung: Giải pháp phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng khẳng định: Nhiệm kỳ qua, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ TX Hồng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng địa phương phát triển khá toàn diện, rõ nét.

Phân tích kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ thị xã quan tâm chăm lo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng đầu tư và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung làm tốt công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; phát triển kinh tế theo hướng kinh tế đô thị; nỗ lực huy động nguồn lực trong Nhân dân để cùng với nguồn ngân sách đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị loại 3.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất đạo đức để bầu vào cấp ủy khóa mới.

Sau đại hội, BCH Đảng bộ thị xã sớm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch; phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên để đưa Nghị quyết Đại hội phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu biểu quyết số lượng ủy viên BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh đã triển khai các bước bầu BCH nhiệm kỳ mới. Theo đề án nhân sự, số lượng BCH nhiệm kỳ 2020-2025 là 33 đồng chí, tại đại hội sẽ bầu 32 đồng chí (khuyết 1 đồng chí bổ sung trong nhiệm kỳ).

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 32 đồng chí vào BCH Đảng bộ TX Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Thanh Hải - đại diện BCH Đảng bộ thị xã khẳng định quyết tâm: Mỗi đồng chí ủy viên sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, trau dồi và nâng cao trình độ, năng lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung trí tuệ xây dựng tập thể cấp ủy vững mạnh, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; đưa phong trào TX Hồng Lĩnh tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, sớm xây dựng thị xã đạt đô thị loại III.

Bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới

Trong phiên làm việc chiều nay, đại hội tiếp tục diễn ra với các nội dung: Bầu trực tiếp Bí thư BCH Đảng bộ thị xã khóa VII; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới và góp ý vào các văn kiện đại hội cấp trên.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast