Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, sớm cán đích huyện NTM nâng cao.

Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Can Lộc.

Chiều 6/10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng” giai đoạn 2017 - 2022 tại Can Lộc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì buổi làm việc.

Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

Trước khi làm việc tại UBND huyện Can Lộc, đoàn khảo sát tại xã Kim Song Trường...

Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

...và xã Thuần Thiện

Giai đoạn 2017 - 2022, tổng nguồn lực thực hiện xây dựng vườn mẫu và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Can Lộc là 347.856 triệu đồng (ngân sách nhà nước 62.549 triệu đồng, nguồn xã hội hoá, huy động từ nhân dân: 285.307 triệu đồng).

Trong 5 năm qua, toàn huyện có 108 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 1.148 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn.

Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

Ông Ngô Xuân Hải - Phó Chánh văn phòng NTM huyện Can Lộc báo cáo kết quả, thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng giai đoạn 2017 - 2022

Đến thời điểm này, 98% khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu đang duy trì đạt chuẩn vững chắc và được nâng cấp cao hơn so với thời điểm đánh giá đạt chuẩn.

Việc phát triển vườn mẫu và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã giúp người dân địa phương tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, tình đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự và chính trị cơ sở; đồng thời thay đổi cảnh quan, môi trường nông thôn.

Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

Thành viên đoàn giám sát tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở huyện Can Lộc còn tồn tại khó khăn, bất cập như: Một số thôn đường giao thông nhỏ, vườn hẹp, vườn hoang nhiều, còn nhiều hộ chăn nuôi trong khu dân cư; một số cán bộ thôn chưa quyết liệt trong chỉ đạo, vận động nhân dân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

Về công tác hỗ trợ xi măng giai đoạn 2017 - 2022, toàn huyện đã thực hiện được 368,32km đường giao thông, 117,70km rãnh thoát nước và 30,18km kênh mương nội đồng với tổng khối lượng xi măng được hỗ trợ 61.600 tấn, tương ứng nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 67.690 triệu đồng.

Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường Nguyễn Quốc Việt đề nghị cơ chế cung ứng xi măng nên ban hành sớm hơn để tạo thuận lợi cho người dân trong công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Hằng năm, Sở Giao thông vận tải đều thành lập đoàn kiểm tra chất lượng công trình, trong đó có chọn khoan lấy mẫu tại một số địa phương và chất lượng các công trình đều đảm bảo quy định.

Tuy nhiên việc cung ứng xi măng hàng năm thường muộn (khoảng tháng 3 hoặc tháng 4), nên chưa tranh thủ được khoảng thời gian nông nhàn sau tết nguyên đán, nguồn lực trong dân, thời tiết thuận lợi để triển khai thực hiện chính sách.

Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

Ông Dương Trường Giang - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Huyện Can Lộc phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, qua đó tạo ra phong trào thi đua xây dựng NTM trên toàn huyện.

Công tác xây dựng kênh mương nội đồng những năm gần đây đạt khối lượng thấp do việc huy động nguồn lực xã hội hóa, nhân dân đóng góp còn khó khăn.

Trong giai đoạn 2022 - 2025 huyện Can Lộc tập trung xây dựng thêm 35 khu mẫu, nâng tổng số lên 143/159 thôn được công nhận đạt chẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 90%); có thêm 800 vườn mẫu.

Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ đến nhân dân về sự cần thiết trong việc làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng để phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch của tỉnh giao.

Phân công các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, cán bộ chỉ đạo cơ sở đến từng địa bàn để bám nắm, chỉ đạo quyết liệt. Các địa phương chuẩn bị vật liệu, nhân công để khi nhận xi măng về sẽ thi công ngay, đồng thời sử dụng tối đa các loại vật liệu địa phương để giảm giá thành công trình nhưng kết cấu vẫn đảm bảo.

Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

Ông Thái Văn Sinh - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Qua khảo sát, một số công trình vệ sinh, một số trục đường thôn ở thôn Làng Khang (xã Thuần Thiện) vẫn chưa được hoàn thành, chưa đạt chuẩn như tiêu chí đặt ra.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Can Lộc đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, bổ sung cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng cho các thị trấn để xây dựng đô thị văn minh.

Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận và đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của huyện Can Lộc. Tuy nhiên, qua cuộc khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay một số khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sau khi đạt chuẩn nay đã xuống cấp. Nhiều vườn mẫu chưa đạt tiêu chí, một số thôn đường giao thông thiếu biển báo, hư hỏng, công trình vệ sinh chưa đảm bảo…

Từ thực tế đó, đoàn giám sát đề nghị UBND huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai xây dựng NTM trong thời gian tới; tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo sớm đạt kế hoạch địa phương đã đăng ký (đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trước năm 2025).

Can Lộc cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu tại buổi làm việc.

Tăng cường bám sát cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo các tuyến đường, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng thi công đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đối với các kiến nghị và những nội dung huyện thông tin, đoàn giám sát sẽ trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast