(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Đến năm 2021, Hà Tĩnh phấn đấu giảm 3.268 biên chế sự nghiệp

Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Triển khai Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước tinh gọn từ bên trong; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đến năm 2021, Hà Tĩnh phấn đấu giảm 3.268 biên chế sự nghiệp

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 20% đơn vị hành chính cấp xã

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2021, mỗi sở, ban, ngành giảm 1 - 2 phòng chuyên môn (dự kiến giảm tối thiểu 15/150 phòng); UBND các huyện, thành phố, thị xã giảm từ 1 - 2 phòng chuyên môn trực thuộc (dự kiến giảm tối thiểu 13/155 phòng); giảm 255/2.586 biên chế hành chính so với chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2015.

Giảm 20% đơn vị hành chính cấp xã (dự kiến 10 xã) chưa đạt 50% tiêu chí quy định hiện hành về quy mô dân số và diện tích tự nhiên; tiếp tục thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Đối với đơn vị sự nghiệp, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn tỉnh (dự kiến giảm 92/918 đơn vị); giảm 3.268 biên chế/29.166 biên chế sự nghiệp so với năm 2015. Có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính so với giai đoạn 2011 - 2015.

Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần. Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như: y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, giảm 30% đơn vị hành chính cấp xã (dự kiến 16 xã) chưa đạt 50% tiêu chí quy định hiện hành về quy mô dân số và diện tích tự nhiên; hoàn thành sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/3/2012.

Tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021 (dự kiến 83 đơn vị) và 10% biên chế sự nghiệp. Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2021.

Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, UBND tỉnh tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp...

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]