(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại Hà Tĩnh đang được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch, tiến độ, đúng quy trình, quy định pháp luật.

Hà Tĩnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND chặt chẽ, bảo đảm kế hoạch

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại Hà Tĩnh đang được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch, tiến độ, đúng quy trình, quy định pháp luật.

Kế hoạch cụ thể, thực hiện khẩn trương

Hà Tĩnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND chặt chẽ, bảo đảm kế hoạch

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBBC tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch UBBC tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào sáng 21/1/2021.

Ngày 4/1/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 04 về việc thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quyết định, UBBC tỉnh gồm 31 thành viên; do Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng làm Chủ tịch; 6 Phó Chủ tịch UBBC tỉnh là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, UBBC tỉnh còn có 24 ủy viên là lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, 13 UBBC cấp huyện và 216 UBBC cấp xã đã được thành lập để lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử tại địa phương.

Ngày 21/1/2021, UBBC tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho 31 thành viên, 6 tiểu ban; phân công 26 đồng chí chỉ đạo bầu cử tại 13 huyện, thị, thành phố. Tổ giúp việc của UBBC tỉnh gồm 22 người cũng được thành lập. HĐND tỉnh cũng đã thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng để người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

UBBC tỉnh đã ban hành kế hoạch số 08 ngày 21/1/2021 để thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn.

Hà Tĩnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND chặt chẽ, bảo đảm kế hoạch

Ngay sau khi Hội nghị trực tuyến của Hội đồng bầu cử quốc gia (tổ chức vào ngày 21/1/2021) kết thúc, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa cho biết: “Sau khi UBBC tỉnh thành lập, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBBC xây dựng kế hoạch, lịch bầu cử, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên, các tiểu ban, thành lập tổ giúp việc UBBC tỉnh; tham mưu thành phần, nội dung công tác bầu cử toàn tỉnh kịp thời ngay sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai. Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thành lập UBBC tỉnh, huyện (13 UBBC), xã (216 UBBC) theo quy định pháp luật. Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai các nội dung theo Kế hoạch 42 của Hội đồng bầu cử quốc gia và Kế hoạch 08 của UBBC tỉnh”.

Hiệp thương lựa chọn đại biểu đủ đức, tài

Hà Tĩnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND chặt chẽ, bảo đảm kế hoạch

Các đại biểu lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín các nội dung liên quan đến hiệp thương về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV...

Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Theo phân bổ, Hà Tĩnh được bầu tổng số 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 4 đại biểu thuộc diện cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 54 đại biểu.

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị hành chính đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ; đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới; có đại diện của các thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi.

Hà Tĩnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND chặt chẽ, bảo đảm kế hoạch

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu biểu quyết, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã bỏ phiếu kín các nội dung liên quan đến hiệp thương số lượng, cơ cấu, thành phần của các đại biểu Quốc hội khóa XV và biểu quyết, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thạch Hà là một trong những đơn vị cấp huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất khá sớm. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trần Danh Vinh đánh giá: “Hiệp thương lần thứ nhất là bước quan trọng để sắp tới, các cơ quan, đơn vị phân bổ, giới thiệu đại biểu đảm bảo chất lượng, thành phần, cơ cấu theo quy định. Tại hội nghị, dự kiến số lượng người ứng cử chính thức đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ít nhất là 55 người nhận được sự đồng tình rất cao. Các nội dung được triển khai trong hội nghị hiệp thương lần này được đại biểu tham gia đánh giá kỹ lưỡng, khách quan”.

Hà Tĩnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND chặt chẽ, bảo đảm kế hoạch

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại huyện Thạch Hà vào ngày 5/2/2021 (Ảnh Thúy Hằng)

Hội nghị hiệp thương là khâu đặc biệt quan trọng để MTTQ các cấp thực hiện nhiệm vụ giới thiệu những người ứng cử xứng đáng để Nhân dân lựa chọn, bầu vào Quốc hội và HĐND. Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng đại biểu sẽ tiến hành giới thiệu người ứng cử và tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét đối với người được giới thiệu ứng cử.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, quá trình tổ chức bầu cử cần coi trọng chất lượng đại biểu, đồng thời bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội.

Do đó, trách nhiệm của MTTQ các cấp là phải phát hiện, giới thiệu, động viên và tạo điều kiện cho những người xứng đáng nhất ra ứng cử để cử tri sáng suốt lựa chọn tham gia vào Quốc hội và HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Theo kế hoạch số 08 ngày 21/1/2021, UBBC tỉnh phân công Tiểu ban thông tin, tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bầu cử. Theo đó, công tác tuyên truyền được bắt đầu từ sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]