Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, luật định

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đồng chí trong Ủy ban Bầu cử tỉnh, các tiểu ban và sở, ngành, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm; chỉ đạo công tác bầu cử đảm bảo đúng luật định.

Chiều 21/1, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và các Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng dự.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, luật định

Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp phải thực sự là ngày hội của toàn dân

Trình bày Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: “Cuộc bầu cử được dự kiến tổ chức vào ngày chủ nhật - 23/5/2021; là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Đây là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, luật định

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, luật định

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa quán triệt kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử tỉnh

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được nghe quán triệt kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử tỉnh; Hướng dẫn số 36 ngày 20/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu, hướng dẫn xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai kế hoạch công tác mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, luật định

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Lựa chọn đại biểu đúng quy trình, luật định

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các đồng chí trong Ủy ban Bầu cử tỉnh, trưởng các tiểu ban, thành viên các tiểu ban và các sở, ngành, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm; dành thời gian tập trung nghiên cứu đầy đủ, chi tiết các văn bản luật, nghị quyết, văn bản hướng dẫn để chỉ đạo công tác bầu cử đảm bảo đúng luật định.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, luật định

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo đủ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo đủ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn có nhiều tồn đọng về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết; thực hiện tiếp công dân để giải quyết khiếu nại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước bầu cử, đảm bảo ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu của các thế lực thù địch.

Các tiểu ban của Ủy ban Bầu cử tỉnh sau khi thành lập, cần phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ từng tiểu ban. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương quan tâm công tác phòng chống dịch Covid-19, chỉ đạo các đơn vị, địa phương có kế hoạch, phương án phòng, chống dịch trước, trong và sau bầu cử.

Các địa phương cần chủ động triển khai đến tận cơ sở để cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân được biết về đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; kết hợp các nhiệm vụ, phong trào gắn với chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast