Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: Lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Sáng 21/1, Bộ Chính trị và Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, bộ, ngành Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: Lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng; khi cả nước đang ra sức chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: Lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đặc biệt, qua các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021) đã để lại ấn tượng tốt đẹp về kết quả, thành tựu của Quốc hội Việt Nam. Qua đó, đã cho thấy những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan đại biểu dân cử.

Tổng Bí thư đề nghị, cuộc bầu cử phải được tiến hành trên tinh thần đoàn kết, dân chủ; những người được lựa chọn trở thành đại biểu Quốc hội và HĐND phải thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ; xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới của đất nước; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030.

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: Lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Đại biểu tham dự hội nghị là thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh...

Nhận thức tầm quan trọng từ sự kiện trọng đại của đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45-CT/TW. Theo đó, yêu cầu xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; đảm bảo cuộc bầu cử phải thực sự là ngày hội của toàn dân; thực hiện tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng.

Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải đảm bảo theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền...

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: Lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

... và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau phần khai mạc của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, hội nghị đã được nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phổ biến Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; đại diện Chính phủ phổ biến chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử; đại diện Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử lập danh sách người ứng cử trong bầu cử bổ sung; kế hoạch Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: Lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết liên quan tới công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định về bầu cử. Đề cao và phát huy quyền tự chủ, trách nhiệm của công dân đối với công tác bầu cử. Tiến hành ứng cử, hiệp thương lựa chọn, thành lập ủy ban bầu cử địa phương; lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp diễn ra trong không khí khẩn trương; trong phạm vi rộng khắp toàn quốc. Do vậy, cần tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai bầu cử đúng quy định.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast