(Baohatinh.vn) - Chiều 16/4, đoàn giám sát của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Hà Tĩnh về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT và công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018.

BHXH Hà Tĩnh có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Chiều 16/4, đoàn giám sát của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Hà Tĩnh về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT và công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018.

BHXH Hà Tĩnh có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, lãnh đạo BHXH Hà Tĩnh cho hay: Những năm qua, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN ở tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT luôn đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Năm 2016 đạt 82% dân số, vượt 4,5%; năm 2017 đạt 85% dân số, vượt 4,4%; năm 2018 đạt 88% dân số, vượt 4,2%.

BHXH Hà Tĩnh có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Tuấn Bình báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT và cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2018.

Đến cuối năm 2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 1.115.285 người, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số thu năm 2018 là 2.348 tỷ đồng, tăng 327 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 103% kế hoạch.

Tổng số nợ đến cuối năm 2018 là 50,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,2% trên tổng số phải thu (giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2017). Đặc biệt, đến tháng 9/2018, BHXH Hà Tĩnh đã hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động, đạt 100% kế hoạch.

BHXH Hà Tĩnh có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an Phạm Hữu Thao: Hà Tĩnh cần làm rõ nguyên nhân và giải pháp về việc bội chi khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết chế độ BHXH và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an toàn và đúng quy định. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH ngày càng được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng.

BHXH Hà Tĩnh thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng với 2 hình thức: Chi trả qua thẻ ATM và qua hệ thống bưu điện. Đến cuối năm 2018, tổng số tiền chi các chế độ BHXH là 3.353,2 tỷ đồng; số chi khám, chữa bệnh BHYT là hơn 1.402 tỷ đồng.

BHXH Hà Tĩnh có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn: Trả kết quả theo quy trình cải cách hành chính vẫn còn chậm 497 hồ sơ, cần phải “mổ xẻ” nguyên nhân để có hướng xử lý.

Về cải cách hành chính, hiện nay, BHXH tỉnh đang triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính do BHXH Việt Nam ban hành gồm 28 quy trình, 5 lĩnh vực. Các quy trình, thủ tục hành chính được niêm yết công khai toàn tỉnh tại bộ phận giao dịch một cửa, trung tâm hành chính công. BHXH tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với 23 thủ tục hành chính. Đến hết tháng 12/2018, có 3.768/3.768 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.

BHXH Hà Tĩnh có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn: Việc Hà Tĩnh vượt quỹ, vượt dự toán khám chữa bệnh BHYT là do nhiều nguyên nhân như: Đối tượng tham gia BHYT chủ yếu là nhóm hưu trí, chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, mở rộng quyền lợi người bệnh BHYT đã làm tăng chi phí khám chữa bệnh; giá dịch vụ khám chữa bệnh tăng…

Lãnh đạo BHXH tỉnh cũng chỉ ra rất nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn như: Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện còn thấp so với đối tượng thuộc diện tham gia; tình trạng nợ đọng vẫn còn cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước; tình trạng vượt quỹ khám, chữa bệnh BHYT vẫn còn diễn ra, trong khi cán bộ giám định mỏng và còn những hạn chế…

BHXH Hà Tĩnh có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Phải có sự thống nhất cao giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế, cần có chế tài đủ mạnh để xử lý các doanh nghiệp nợ và trốn đóng BHXH, cần có cơ chế để cấp thẻ BHYT cho sinh viên Lào.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị BHXH Hà Tĩnh làm rõ hơn nguyên nhân dẫn đến bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT; tình hình nợ đọng BHXH; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về vấn đề này; tình trạng doanh nghiệp nợ đọng BHXH; doanh nghiệp không tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; chậm trả hồ sơ trong giao dịch hành chính, công tác phối hợp giữa các sở, ngành liên quan…

BHXH Hà Tĩnh có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương: BHXH tỉnh cần tuyên truyền về quyền lợi của người lao động để người lao động phải đứng ra đấu tranh đòi các doanh nghiệp phải thực hiện quyền lợi của người lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh khẳng định tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách BHXH, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, các cấp chính quyền địa phương.

BHXH Hà Tĩnh có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn giám sát, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được các chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích các đặc điểm riêng của Hà Tĩnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và cho rằng, còn nhiều kẽ hở dẫn đến bội chi BHYT, việc trốn tránh thực hiện BHXH ở các doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, phải làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế và giao trách nhiệm cho các địa phương trong thực hiện BHYT. Về phía tỉnh, sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn giám sát, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được các chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả đã đạt được của BHXH tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, yêu cầu ngành cần phân tích, làm rõ nguyên nhân hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

BHXH Hà Tĩnh có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành: Hà Tĩnh cần tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Trưởng đoàn giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đề nghị: BHXH Hà Tĩnh phải có giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt quản lý sử dụng quỹ BHYT; sử dụng đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh diện bao phủ BHYT; tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Cùng với đó, BHXH tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu hình thức, giải pháp giải quyết các vấn đề tồn đọng; chú trọng công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới thực hiện chỉ tiêu 3 giảm: Giảm chi phí, giảm thời gian, giảm thủ tục hành chính .

Anh Hoài


Anh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]