(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đối với các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 sau rà soát giảm hơn so với năm 2020 thì yêu cầu tiến hành phúc tra toàn diện.

Đảm bảo chính xác, khách quan trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đối với các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 sau rà soát giảm hơn so với năm 2020 thì yêu cầu tiến hành phúc tra toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu vừa ký ban hành Văn bản Số 7635/UBND-VX2 ngày 12/11/2021 về việc bổ cứu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập trung bình giai đoạn 2022-2025.

Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc rà soát ở cơ sở công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Tuy vậy, nhìn chung, kết quả rà soát vẫn chưa phản ánh, đánh giá chính xác bản chất, thực trạng tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo chính xác, khách quan trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Hà Tĩnh

Tổ rà soát điều tra, rà soát hộ nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 tại thôn Thái Hoà, xã Vượng Lộc (Can Lộc) rà soát tại nhà dân.

Để khắc phục nội dung này và thực hiện Văn bản số 3938/LĐTBXH-VPQGGN ngày 9/11/2021 của Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã bổ sung, mở rộng diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các thành viên của ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND, trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác rà soát, phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tại cấp huyện và cơ sở được phân công phụ trách; chủ trì tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2021.

Đảm bảo chính xác, khách quan trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH kiểm tra kết quả bước 2 rà soát, phân loại hộ gia đình tại xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà).

Cục Thống kê tỉnh chỉ đạo các chi cục thống kê phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố, thị xã xác định chính xác quy mô hộ thuộc diện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định.

Các thành viên BCĐ tỉnh và tổ giúp việc trực tiếp bám sát địa bàn được phân công theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát gửi Sở LĐ-TB&XH trước ngày 25/11/2021.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; yêu cầu đánh giá khách quan, chính xác mức độ thiếu hụt các chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về: việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông…

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã và ở thôn, tổ dân phố để Nhân dân hiểu đầy đủ chủ trương tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đăng ký được đưa vào diện rà soát.

Phân công các thành viên BCĐ cấp huyện, Phòng LĐ-TB&XH, chi cục thống kê tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa bàn cơ sở; kịp thời hướng dẫn, bổ cứu, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các thôn, tổ dân phố.

Cụ thể: Yêu cầu quy mô hộ đưa vào rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo dự báo không dưới 15 - 20% tổng số hộ dân cư; mở rộng rà soát đối với các nhóm hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội; hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, không có nguồn thu nhập nhưng chưa nằm trong danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Tuyệt đối không vì thành tích mà đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo các trường hợp đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Đảm bảo chính xác, khách quan trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Hà Tĩnh

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Hương Khê.

Đối với các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 sau rà soát giảm hơn so với năm 2020, yêu cầu tiến hành phúc tra toàn diện. Kết quả điều tra, rà soát phải được lấy ý kiến thống nhất của người dân và phải được niêm yết, thông báo công khai theo quy định; đồng thời đảm bảo sự tương đồng về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các địa phương có cùng điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc nghiệm thu kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình; ban hành quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; cập nhật đầy đủ thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình vào phần mềm để theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định.

Chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả chính thức theo hệ thống biểu mẫu điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 gửi Sở LĐ-TB&XH trước ngày 25/11/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo kế hoạch.

Tin liên quan:

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]