(Baohatinh.vn) - Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh được tính đến hết ngày 31/12/2022.

Hà Tĩnh hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó do dịch COVID-19

Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh được tính đến hết ngày 31/12/2022.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó do dịch COVID-19

Điều kiện hỗ trợ cho giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập áp dụng theo quy định tại khoản 2 mục II Nghị quyết số 103/NQ-CP.

Đối tượng hỗ trợ là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; cơ sở giáo dục tiểu học tư thục được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục ngoài công lập).

Điều kiện hỗ trợ áp dụng theo quy định tại khoản 2 mục II Nghị quyết số 103/NQ-CP, gồm: người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP do không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại) ít nhất hết năm học 2021 - 2022.

Mức hỗ trợ được áp dụng theo quy định tại khoản 3 mục II Nghị quyết số 103/NQ-CP.

- Hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP;

- Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg. Trình tự, thủ tục thực hiện thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; theo dõi, cập nhật thông tin triển khai, kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí và phân bổ kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ trên cơ sở đề xuất của UBND cấp huyện; hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành và tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính phần kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Sở LĐ-TB&XH cung cấp danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập và cơ sở giáo dục tiểu học tư thục đã được hưởng chính sách theo quy định tại khoản 4, 5, 6 và khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 6 Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg; chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn phòng GD&ĐT, UBND cấp xã, các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiếp nhận và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng và thanh toán kịp thời, đầy đủ các chính sách theo quy định; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được bố trí đúng quy định.

UBND cấp xã hoặc trưởng phòng GD&ĐT đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ người lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 không được hưởng lương từ 1 tháng trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 nhưng chưa được hỗ trợ theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]