(Baohatinh.vn) - Sáng 18/3, đảng bộ các xã Tùng Ảnh (Đức Thọ), Kỳ Hải (huyện Kỳ Anh), Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) long trọng tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là các đảng bộ được các huyện chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Sáng 18/3, đảng bộ các xã Tùng Ảnh (Đức Thọ), Kỳ Hải (huyện Kỳ Anh), Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) long trọng tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là các đảng bộ được các huyện chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Đưa Tùng Ảnh đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020

* Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 có sự tham dự của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái. Đây là 1 trong 4 đảng bộ được huyện Đức Thọ chọn làm đại hội điểm.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Tùng Ảnh đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đến nay, có 25/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng CN – TTCN - thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh Phan Tiến Dũng khai mạc Đại hội

Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt hơn 49 triệu đồng/năm, tăng 1,39 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tùng Ảnh đã tập trung cũng cố vững chắc 20 tiêu chí NTM, được tỉnh công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2019, có 8/12 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 26 vườn mẫu.

Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020- 2025 với 3 nhiệm vụ đột phá và nhiều giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo QPAN; xây dựng nông thôn mới; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 12/12 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu bền vững...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm cho rằng, các mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra là khá nặng nề, nhất là mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Do đó, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân xã Tùng Ảnh phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, với những giải pháp đột phá, năng động, sáng tạo.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Theo đó, đồng chí Phan Tiến Dũng tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ xã Tùng Ảnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đạt 96%.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ xã Tùng Ảnh bước vào phần thảo luận các chỉ tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung thảo luận dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, sớm đưa xã Tùng Ảnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Cẩm Vịnh tập trung phát triển thương mại, dịch vụ

* Đảng bộ xã Cẩm Vịnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Vịnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra, đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, bằng nhiều cách làm năng động, sáng tạo, tranh thủ các chương trình dự án, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo ra bước đột phá mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi… Giá trị sản xuất ước đạt 185,264 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu nhiệm kỳ (năm 2015 là 124,63 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39,8 triệu đồng/năm, tăng 77% so với đầu nhiệm kỳ.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 Nguyễn Văn Chiến trình bày báo cáo chính trị

Cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút dự án đầu tư trên địa bàn. Cụm Công nghiệp – TTCN Bắc Cẩm Xuyên là một trong những điển hình của tỉnh về tỷ lệ thu hút đầu tư, lấp đầy của các doanh nghiệp. Toàn xã có 335 hộ sản xuất, kinh doanh buôn bán, tăng 135 hộ so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã trở thành mong muốn của cộng đồng dân cư và người dân. Đến nay, đã có 4/7 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn.

Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trần Thị Hải Hoa báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XXX

Nhiệm kỳ tới, đại hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng xã Cẩm Vịnh đạt NTM kiểu mẫu; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp gắn với đề án sản xuất, theo hướng hưu cơ, bền vững.

Phấn đấu đến 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm; giá trị thu hoạch 120 triệu đồng/ha/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 125 tỷ đồng. 7/7 thôn giữ vững thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương đề nghị Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Vịnh phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Bí thư Huyện ủy Đặng Quốc Cương: Đề nghị đảng bộ xã phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh liên doanh, liên kết, ứng dụng công nghệ cao, hình thành và xây dựng OCOP.

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Đại biểu biểu quyết số lượng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Theo đó, ông Nguyễn Văn Chiến tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Vịnh tiếp tục phần thảo luận, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII, thông qua dự thảo Nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Kỳ Hải quyết tâm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

* Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kỳ Hải lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Kỳ Hải được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Kỳ Hải đã hoàn thành và vượt 13/17 chỉ tiêu đề ra. Tổng thu nhập trong năm 2019 đạt 136,640 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2015.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Ông Võ Sỹ Duyệt - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hải nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày báo cáo chính trị Đảng bộ khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII

Kinh tế nông nghiệp chuyển biến theo hướng cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi; năng suất lúa tăng từ 4,8 tấn/ha (năm 2015) lên 5,08 tấn/ha (năm 2019); lạc tăng từ 2 tấn/ha năm 2015 lên 2,4 tấn /ha năm 2019.

Xã hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng NTM vượt kế hoạch 2 năm; đến nay có 3/5 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong 5 năm qua, xã đã huy động hơn 78 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng nông thôn, trong đó, người dân địa phương và con em xa quê đóng góp gần 34 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

114 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 223 đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự đại hội.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TƯ XII, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm. Bộ máy tổ chức được quan tâm kiện toàn, hoạt động tổ chức Đảng được nâng cao chất lượng, công tác đảng viên được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội xác định mục tiêu tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Kỳ Hải đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Đại hội đã đề ra 20 mục tiêu chủ yếu đến năm 2025; 3 nhiệm vụ đột phá; 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, quân sự địa phương, an ninh trật tự và công các xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 (Trong ảnh: Ông Dương Đình Thông - đại biểu Chi bộ Bắc Sơn Hải phát biểu về tăng cường đổi nội dung, phương thức hoạt động của các chi bộ đảng).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Kỳ Hải phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 54 triệu đồng/người/năm; đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025; xã đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ; Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia đề nghị nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Kỳ Hải cần phải chủ động hơn nữa, khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên trong phát triển KT-XH và xây dựng NTM.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Đại hội cần nhận định rõ tình hình phát triển, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của xã để xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế có tính đột phá cao hơn. Phấn đấu đến năm 2025, Kỳ Hải sẽ đứng trong nhóm xã đầu huyện về KT - XH, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người và xây dựng NTM.

Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Đại biểu biểu quyết số lượng bầu BCH Đảng bộ xã.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đồng chí Võ Sỹ Duyệt tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3 đảng bộ xã đại hội điểm cấp huyện đều trực tiếp bầu bí thư cấp ủy

Đại biểu bỏ phiếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVII

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kỳ Hải tiếp tục phần thảo luận, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI, thông qua Nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Thiện Nhất Viễn


Thiện Nhất Viễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]