(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ 12 , HĐND tỉnh khóa XVII , Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ghi nhận ý kiến và cảm ơn sự quan tâm giám sát, đánh giá và chất vấn trách nhiệm , tâm huyết của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh . Đồng thời, phân tích sâu, làm rõ một số vấn đề trọng tâm và tập trung cho các giải pháp phát triển .

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH 2020

Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ghi nhận ý kiến và cảm ơn sự quan tâm giám sát, đánh giáchất vấn trách nhiệm, tâm huyết của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, phân tích sâu, làm rõ một số vấn đề trọng tâm và tập trung cho các giải pháp phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng phân tích sâu, làm rõ một số vấn đề trọng tâm và tập trung cho các giải pháp phát triển.

Nhìn nhận nguyên nhân chủ quan, xây dựng rõ đường găng thực hiện

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đã tập trung phân tích sâu, làm rõ một số vấn đề mà các vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo đó, về tốc độ tăng trưởng không đạt kế hoạch đề ra có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân chủ quan, điều hành của UBND tỉnh và nhất là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội không đạt kế hoạch đề ra... Đó là sự lúng túng của UBND trong tháo gỡ những nút thắt về thể chế trên toàn quốc mặc dù UBND tỉnh đã rất trăn trở với nhiều cuộc làm việc.

Đối với vấn đề được quan tâm hiện nay là việc xác định giá trị nộp ngân sách tối thiểu của các dự án đầu tư có sử dụng đất (giá trị M3) để tháo gỡ rào cản, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: trong khi chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ sửa đổi, UBND tỉnh đang chỉ đạo khẩn trương dự thảo quy định tạm thời về M3, gửi xin ý kiến các bộ, ngành. Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh về dự thảo quy định, nếu được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ ban hành và công khai trong toàn tỉnh để tổ chức thực hiện.

“UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, giải quyết các các vướng mắc, khó khăn và kiểm soát đôn đốc các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm, dự án lớn. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ sẽ chỉ đạo các công việc tiếp theo về quy hoạch, môi trường, đất đai…; xây dựng kế hoạch, lộ trình, đường găng để tổ chức thực hiện” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH 2020

Để tăng tỉ lệ sử dụng nước sạch và đảm bảo nguồn nước sạch, cần rà soát, cập nhật các dự án đã đầu tư; đánh giá cụ thể về trữ lượng và chất lượng của các nguồn nước thô, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, trên cơ sở đó xem xét phân vùng, tiểu vùng cấp nước và điều chỉnh định hướng quy hoạch giai đoạn tiếp theo đảm bảo phù hợp.

Liên quan đến những nội dung quan trọng đến đời sống của nhân dân tỉnh nhà như về nước sạch, rác sinh hoạt…, Chủ tịch UBND tỉnh nêu giải pháp để tăng tỉ lệ sử dụng nước sạch và đảm bảo nguồn nước sạch như: Rà soát, cập nhật các dự án đã đầu tư; đánh giá cụ thể về trữ lượng và chất lượng của các nguồn nước thô, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, trên cơ sở đó xem xét phân vùng, tiểu vùng cấp nước và điều chỉnh định hướng quy hoạch giai đoạn tiếp theo đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển. Nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các công trình cấp nước…

Về các giải pháp xử lý rác sinh hoạt, trước mắt, duy trì các nhà máy, bãi chôn lấp, duy trì các lò đốt độc lập; có thể cho nâng cấp hoặc cho phép đầu tư những lò đốt rác mới với thời hạn phù hợp và chỉ đạo các ngành sớm nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ thủ tục chấp thuận dự án nhà máy đốt rác thải phát điện…

Đối với việc thực hiện Quyết định 2443 của UBND tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 1980, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng có những nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. “Với trách nhiệm người đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm trước cử tri và HĐND trong quản lí, điều hành nội dung này. UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND và ngay sau kỳ họp sẽ tổ chức cuộc họp kiểm điểm nghiêm túc các nội dung này, đề ra các biện pháp khắc phục” – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

Theo đó, trước mắt, giao Giám đốc Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề ra giải pháp, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở những địa phương không có sự chuyển biến.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH 2020

Hoàn thành nhiệm vụ 2019, tạo thuận lợi thực hiện nhiệm vụ 2020

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm 2020 đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 với các nhiệm vụ cụ thể như:

Chỉ đạo các đơn vị kịp thời tổ chức triển khai các nhiệm vụ giải pháp về phát triển KT-XH năm 2020; chủ động tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua Kỳ họp thứ 12; kịp thời thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện.

Tiến hành tổng kết hoạt động năm 2019, đề ra phương hướng kế hoạch năm 2020; chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán; kịp thời phân bổ, giao dự toán chi ngân sách 2020 theo nghị quyết HĐND tỉnh; tập trung hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và bố trí cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo theo lộ trình quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH 2020

UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và bố trí cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo theo lộ trình quy định.

Chỉ đạo đảm bảo sản xuất vụ đông năm 2019 và vụ xuân năm 2020 thắng lợi toàn diện; chủ động kiểm tra, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, phòng chống sâu bệnh và dịch bệnh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo đi vào chiều sâu bên vững.

Tập trung chỉ đạo các địa phương phối hợp với các chủ đầu tư để tổng kiểm tra, rà soát và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án. Những địa phương, chủ đầu tư yếu kém phải báo cáo nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan, kiểm điểm trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH 2020

... tập trung chỉ đạo đảm bảo sản xuất vụ đông năm 2019 và vụ xuân năm 2020 thắng lợi toàn diện

Đặc biệt, với các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán như kiểm soát thị trường; thăm hỏi gia đình chính sách, có công với cách mạng; các hoạt động về kiểm soát an ninh trật tự cần phải được tập trung tăng cường.

Riêng về lĩnh vực thị trường, cần có kế hoạch, giải pháp đấu tranh có hiệu quả chống hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại, ổn định giá cả thị trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

“Năm 2019, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã rất cố gắng, tập trung khắc phục khó khăn để phát triển KT-XH. Trong bối cảnh kinh tế trong nước còn khó khăn; kế hoạch, nhiệm vụ 2020 của tỉnh đặt ra rất nặng nề, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn, sâu sát, cụ thể hơn và khắc phục những hạn chế, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt mục tiêu, các chỉ tiêu, thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo” – Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng nhấn mạnh.

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]