(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị về kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Hà Tĩnh giáo dục nâng cao lòng yêu nước, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành chỉ thị về kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Hà Tĩnh giáo dục nâng cao lòng yêu nước, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Kim 1 - Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn cho các nữ DQTV Bản Thoong Pẹ, tỉnh Bolykhamxay, nước bạn Lào các sử dụng súng tiểu liên AK

Chỉ thị yêu cầu ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và lực lượng vũ trang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019 đảm bảo trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta, truyền thống Quân đội nhân dân anh hùng;

Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, sinh viên nhằm nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.

Tích cực chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đủ khả năng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội của địa phương.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kết luận số 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua Ngày hội Quốc phòng toàn dân để nâng cao tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, đồng thời làm cho Ngày Quốc phòng toàn dân là ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ".

Củng cố, tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển KT-XH, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền hoạt động kỷ niệm. Tập trung hướng dẫn tuyên truyền về truyền thống giữ nước của dân tộc, về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; về truyền thống đấu tranh của quân và dân Hà Tĩnh, những nét truyền thống tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh nhà; những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà vững mạnh.

Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chinh trị hóa" lực lượng vũ trang nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam sâu rộng trên địa bàn tỉnh với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả;

Chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội; thăm hỏi, tặng quà, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các ban, sở, ngành, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư, lồng ghép các chương trình, dự án, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn, chăm lo đời sống nhân dân gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Tin liên quan:
  • Hà Tĩnh giáo dục nâng cao lòng yêu nước, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân
    Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiệu quả

    Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh do Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn vừa đi kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN đối với Ban Thường vụ huyện ủy huyện Cẩm Xuyên.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]