Cập nhật: 17:23 25/11/2020
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Năm 2021 là năm tạo nền tảng, cơ sở để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, vì vậy cần có một quyết tâm chính trị cao và các giải pháp căn cơ để thực hiện.

Hà Tĩnh quyết tâm chính trị cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Năm 2021 là năm tạo nền tảng, cơ sở để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, vì vậy cần có một quyết tâm chính trị cao và các giải pháp căn cơ để thực hiện.

Chiều nay (25/11), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình kết quả phát triển KT-XH, QPAN năm 2020, phương hướng, mục tiêu năm 2021; cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Hà Tĩnh quyết tâm chính trị cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành tham dự hội nghị.

Báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2020 khẳng định, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, dịch Covid-19 kéo dài những tháng đầu năm, cuối năm ảnh hưởng của mưa lũ, nhưng một số ngành, lĩnh vực vẫn tăng trưởng khá.

Hà Tĩnh quyết tâm chính trị cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh báo cáo dự thảo tình hình KT-XH, QPAN năm 2020.

Dự kiến thực hiện cả năm, Hà Tĩnh đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2020, thu ngân sách nội địa tăng 4,2%, xu hướng tăng trưởng tín dụng khả quan. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được tập trung chỉ đạo.

Hà Tĩnh quyết tâm chính trị cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Trong phần tồn tại cần phân tích các nguyên nhân chủ quan, nhất là liên quan đến việc tháo gỡ các tồn đọng, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư.

Thu hút đầu tư trong nước tuy giảm số lượng dự án nhưng tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tăng 76,9% so cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hà Tĩnh quyết tâm chính trị cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 cần sát với thực tiễn và gắn với những nhiệm vụ lớn của tỉnh trong cả nhiệm kỳ để triển khai thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2020, Hà Tĩnh có 7/15 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp nhất kể từ năm 2016 lại nay.

Thu từ xuất nhập khẩu giảm mạnh dẫn đến tổng thu ngân sách không đạt kế hoạch và giảm so với năm 2019. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp, đặc biệt là huy động vốn FDI chỉ đạt 30,5% kế hoạch, làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu quan trọng khác.

Hà Tĩnh quyết tâm chính trị cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Việc đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 9% năm 2021, thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng là đã tính toán kỹ, sát với thực tiễn và những dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng

Trên cơ sở tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, đại biểu đã phân tích các mặt thuận lợi, những hạn chế để đặt ra mục tiêu cho năm 2021 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Theo đó Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hoá các hình thức thu hút đầu tư và loại hình đầu tư để phát triển khu vực công nghiệp và dịch vụ, du lịch; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh. Quan tâm phát triển văn hoá xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân...

Hà Tĩnh quyết tâm chính trị cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Việc đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 cần bám với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là tập trung hoàn thiện quy hoạch của tỉnh, rà soát lại các dự án đầu tư và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 trên 9%; GRDP bình quân đầu người trên 69 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 31.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD; tổng thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5 - 2%; có thêm ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hà Tĩnh quyết tâm chính trị cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Báo cáo cần đánh giá rõ trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn song Hà Tĩnh vẫn giữ được ổn định; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ được sự đoàn kết cao, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đối với mục tiêu, chỉ tiêu 2021, đây là năm đầu tiên của nhiệm kỳ nên cần tính toán thật kỹ với tinh thần quyết tâm và khí thế cao nhất để thực hiện.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để hoàn thiện báo cáo, trong đó, xem xét, tính toán lại chỉ tiêu tăng trưởng năm 2021.

Đi sâu góp ý vào báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đánh giá rõ hơn kết quả khắc phục hậu quả lũ lụt và dịch bệnh Covid-19, qua đó khẳng định sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phân tích sâu hơn hiệu quả của chủ trương đưa công an chính quy về xã.

Hà Tĩnh quyết tâm chính trị cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Liên quan đến các hạn chế trong năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong công tác thu ngân sách phải phân tích rõ tỷ lệ các nguồn thu; chỉ rõ những hạn chế trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Về mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là năm nền tảng, cơ sở để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX nên cần phải có một quyết tâm chính trị cao và các giải pháp căn cơ. Trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, tính toán lại chỉ tiêu tăng trưởng, cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục hậu quả thiên tai, chống sạt lở, chống biến đổi khí hậu; các ngành, địa phương tập trung vào cuộc để triển khai các bước xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng cho người dân. Chú trọng các giải pháp thu hút đầu tư; chọn các lĩnh vực có lợi thế để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, nâng cao hiệu quả tiếp dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tại hội nghị chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh như: báo cáo tình hình thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020; kế hoạch tổng biên chế hành chính năm 2021; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 156/2019 ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; đề án, dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Quang - Nhất - Tuấn


Quang - Nhất - Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]