(Baohatinh.vn) - Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các tiêu chí, nội dung đi vào chiều sâu, bền vững.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, đi vào chiều sâu, bền vững

Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các tiêu chí, nội dung đi vào chiều sâu, bền vững.

Chiều 25/2, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) họp đánh giá tình hình kết quả tháng 2, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; cho ý kiến đề án tỉnh đạt chuẩn NTM, huyện Nghi Xuân đạt NTM kiểu mẫu; kết quả thực hiện đề án giảm nghèo theo các nghị quyết HĐND tỉnh.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, đi vào chiều sâu, bền vững

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự họp.

Trong tháng 2/2020, Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được nhiều địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện với những hoạt động nổi bật, rõ nét hơn, như: Phát động đợt cao điểm chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh; tổ chức làm việc với các xã, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao trong năm 2020; UBND tỉnh làm việc với một số sở ngành về việc xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM …

Hà Tĩnh tập trung thực hiện toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, đi vào chiều sâu, bền vững

Chánh Văn phòng NTM Hà Tĩnh Trần Huy Oánh: Các huyện lưu ý cao việc soát xét thực trạng các xã so với yêu cầu của tiêu chí hiện hành và tập trung cao củng cố, nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí cấp huyện

Theo đó, các địa phương đã phát động và ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Tại các xã chưa đạt chuẩn đã triển khai xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Các xã sau sáp nhập đã hoàn thành kiện toàn bộ máy và đi vào hoạt động. An ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu được tập trung cao hơn, rõ hơn, số lượng đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu lớn (trên 300 thôn). Nhiều địa phương đã triển khai soát xét, xây dựng phương án, dự toán và đẩy mạnh triển khai thực hiện. Một số địa phương đã tổ chức phát động phong trào ra quân chỉnh trang, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu như: Lộc Hà, Hương Sơn, Thạch Hà, Kỳ Anh, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc…

Các cơ sở có sản phẩm OCOP đạt chuẩn đều đã có sự tăng trưởng nhanh về doanh số bán hàng và tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất nâng cao chất lượng. Có 8 huyện, thành phố đã tổ chức hướng dẫn đăng ký ý tưởng tham gia chương trình OCOP năm 2020.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, đi vào chiều sâu, bền vững

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Nguyễn Trí Lạc: Ngành tập trung cao cho công tác an sinh xã hội, tặng quà tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo … đảm bảo mọi người dân đều được đón tết đầm ấm. Toàn tỉnh đã trao tặng 319.107 suất quà cho các đối tượng, với tổng số tiền 120 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm cao việc soát xét, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình NTM; tiến độ thực hiện huyện đạt chuẩn NTM, việc phân bổ vốn thực hiện chương trình NTM năm 2020 còn chậm.

Văn phòng NTM Hà Tĩnh cũng đang tập trung công tác chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, hoàn thiện đề án lần cuối, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2020.

Chương trình MTQG giảm nghèo theo các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được các địa phương nghiêm túc triển khai. Qua số liệu rà soát của các địa phương, tổng số đối tượng được hỗ trợ thu nhập là 6.801 người, với tổng số tiền 7,942 tỷ đồng.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, đi vào chiều sâu, bền vững

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam báo cáo đề án huyện NTM kiểu mẫu

Cũng tại cuộc họp, đại biểu nghe và góp ý Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2020 – 2025”. Dự kiến, tổng nhu cầu nguồn lực để thực hiện đề án là 3.843 tỷ đồng.

Đại biểu cho rằng, đề án cần đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất văn hóa, du lịch gắn với văn hóa, xác định mục tiêu của đề án, lộ trình thực hiện; cần làm rõ nội hàm nâng cao đời sống, phát triển du lịch, bộ tiêu chí cần rõ hơn để tạo điểm nhấn trong quá trình thực hiện...

Đại biểu cũng đề nghị huyện làm rõ thêm một số nội dung, câu chữ trong đề án, đặc biệt là các giải pháp cần cụ thể, khả thi hơn.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, đi vào chiều sâu, bền vững

Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Bùi Đức Đại: Đề nghị các địa phương phối hợp với sở ngành liên quan ưu tiên điều chỉnh quy hoạch giao thông và cung ứng xi măng kịp thời để làm giao thông nông thôn đúng tiến độ

Đối với xây dựng NTM, đặc biệt là thực hiện tiêu chí giao thông, các đại biểu đề nghị tỉnh cần có chính sách đặc thù hỗ trợ cho các địa phương miền núi, vùng khó khăn. Đối với thực hiện chương trình giảm nghèo tại địa phương, qua thực tiễn cho thấy còn có những khó khăn.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, đi vào chiều sâu, bền vững

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng: Chương trình giảm nghèo cần tiếp tục có sự chỉ đạo đồng bộ, trước hết từ chi bộ thôn xóm, từ đó cấp thôn xây dựng phương án cái nào thôn xóm làm được, cái nào cần cấp trên hỗ trợ.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ghi nhận các địa phương đã phát động đợt cao điểm chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh 2020 và đạt được những kết quả nhất định.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các tiêu chí, nội dung đi vào chiều sâu, bền vững, quan tâm cao đối với các xã chưa đạt chuẩn (nhất là các xã khó khăn), huyện phấn đấu đạt chuẩn trong năm;

Rà soát cơ sở hạ tầng tại các địa phương mới sáp nhập để có phương án sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí; cần tập trung cao cho hạ tầng phục vụ sản xuất; khẩn trương cung cấp xi măng cho các địa phương triển khai làm GTNT.

Hà Tĩnh tập trung thực hiện toàn diện các tiêu chí nông thôn mới, đi vào chiều sâu, bền vững

Đối với chương trình OCOP, cùng với phát triển về số lượng phải luôn chú trọng về chất lượng và tiếp tục mở rộng phát triển sản phẩm. Đối với triển khai chương trình giảm nghèo, cần tiếp tục có sự vào cuộc mạnh mẽ từ cấp ủy, chính quyền cơ sở, cộng đồng thôn xóm tham gia trước.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Nghi Xuân tiếp tục phối hợp, lấy ý kiến từ các sở, ngành chuyên môn, bổ sung hoàn thiện đề án sớm trình Thủ tướng phê duyệt.

Đối với đề án tỉnh NTM, các sở, ngành soát xét, đánh giá chính xác thực trạng tiêu chí ngành phụ trách, xác định rõ khối lượng cần thực hiện để đạt chuẩn. Văn phòng NTM tỉnh khâu nối, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Trung ương phê duyệt Đề án trước 30/6/2020.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Tin liên quan:

Thanh Hoài


Thanh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]