(Baohatinh.vn) - Tại kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ, HĐND thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Can Lộc, Hương Khê (Hà Tĩnh) sẽ cụ thể hoá nghị quyết đại hội Đảng các cấp bằng các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Tại kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ, HĐND thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Can Lộc, Hương Khê (Hà Tĩnh) sẽ cụ thể hoá nghị quyết đại hội Đảng các cấp bằng các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

* Sáng nay (21/12), HĐND huyện Can Lộc khóa XIX khai mạc Kỳ họp thứ 10 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2020; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc cùng dự.

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Vượt qua khó khăn, năm 2020, huyện Can Lộc đã nỗ lực thực hiện cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội. QPAN. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 ước đạt 2.114 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 867 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt 176,5 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch tỉnh giao và bằng 84% HĐND huyện giao.

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Chủ tịch UNND huyện Đặng Trần Phong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Dự ước đến cuối năm 2020, Can Lộc có 3 xã được tỉnh đưa vào bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 (Thiên Lộc, Thanh Lộc, Sơn Lộc). Các xã còn lại tiếp tục nâng cấp để đạt chuẩn bền vững 20/20 tiêu chí theo Quyết định 05 của tỉnh. Huyện đang hoàn thành dự thảo Đề án huyện đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 xin ý kiến các sở, ngành cấp tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế về công tác cải cách hành chính; việc tái đàn chăn nuôi sau dịch bệnh, cơ sở vật chất phục vụ dạy học chưa đáp ứng yêu cầu...

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng: Kỳ họp lần này sẽ thông qua một số nghị quyết, đây sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Năm 2021, Can Lộc đề ra 10 nhóm chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, đề ra các mục tiêu cơ bản: tổng sản lượng lương thực đạt trên 104.576 tấn; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 95 triệu đồng/ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt 180 tỷ đồng; phấn đấu xây dựng 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại kỳ họp cuối năm, bên cạnh các nghị quyết thường kỳ, HĐND huyện sẽ xem xét ban hành một số nghị quyết chuyên đề quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH, QPAN huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Can Lộc khóa XIX sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/12.

* Sáng 21/12, HĐND huyện Hương Khê khoá XX tổ chức kỳ họp thứ 17 với sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Năm 2020, trong điều kiện nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, có 11 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt và 13 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn khai mạc kỳ họp.

Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất đạt 15,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng/người/năm. Trong nông nghiệp, cây ăn quả tiếp tục được chú trọng phát triển cả về quy mô, diện tích, chất lượng.

Sản lượng bưởi Phúc Trạch đạt gần 21 nghìn tấn, giá trị 698,4 tỷ đồng; cam các loại đạt gần 13 nghìn tấn, giá trị 323 tỷ đồng. Sản lượng thịt hơi các loại đạt gần 14 nghìn tấn, cho giá trị gần 1.300 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN, thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản đạt hơn 2.865 tỷ đồng; thương mại – dịch vụ đạt 2.195 tỷ đồng.

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Năm 2020, trong điều kiện còn khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội huyện Hương Khê tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Về văn hoá – xã hội, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt hơn 90%; các lĩnh vực giáo dục, y tế, dân số… được đầu tư cả về cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Năm 2020, dự kiến toàn huyện có 365 tiêu chí đạt chuẩn, 12 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt NTM nâng cao (trong đó tăng 3 xã so với năm 2019); không còn xã dưới 15 tiêu chí; 61 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 872 vườn mẫu; 13 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Duy Đức báo cáo Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về chính sách xây dựng đường giao thông năm 2021.

Năm 2021, Hương Khê xác định mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; dồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2024; đẩy mạnh phát triển toàn diện văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Kỳ báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Cụ thể, năm 2021, huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất 14,9%; thu nhập bình quân đầu người trên 51 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 92%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 – 1,5%.

Đặc biệt, Hương Khê đặt mục tiêu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM (Hương Bình, Hoà Hải, Hương Thuỷ, Phúc Đồng), 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Hương Trạch, Phú Gia, Phúc Trạch); xây dựng thêm ít nhất 40 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 400 vườn mẫu; xây dựng thêm 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP…

Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 2 ngày (21 và 22/12). Trong các phiên làm việc tiếp theo, kỳ họp sẽ nghe một số báo cáo; tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận các tờ trình, thông qua một số nghị quyết quan trọng.

* Cũng trong sáng nay (21/12) HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14.

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Các đại biểu về dự kỳ họp.

Năm 2020, vượt lên trên nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến phức tạp, Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, các thành phần kinh tế và cả hệ thống chính trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh.

Năm 2020, thị xã Hồng Lĩnh có 25/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết HĐND thị xã; thu hút được 9 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, với tổng mức đầu tư 1.587 tỷ đồng;tổng vốn đầu tư xã hội đạt 1.155 tỷ đồng, tăng 7% so với KH và 34% so với cùng kỳ.

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long khai mạc kỳ họp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng đại trà và mũi nhọn được duy trì và nâng cao; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ. Đặc biệt, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025.

HĐND các địa phương Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ

Đại biểu HĐND thị xã thông qua chương trình kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã Hồng Lĩnh tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân và xây dựng giải pháp để đạt kết quả cao nhất trên các lĩnh vực trong năm 2021.

Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo tổ chức bầu cử HĐND các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XV; xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII.

Thúy Ngọc - Dương Chiến - Hồng Hạnh


Thúy Ngọc - Dương Chiến - Hồng Hạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]