(Baohatinh.vn) - Với 30 tham luận có chiều sâu, bài bản, hội thảo đã tập trung làm sáng rõ giá trị lý luận và thực tiễn từ những lời dạy của Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh; về những thành tựu tỉnh nhà đạt được trong 65 năm qua.

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

Với 30 tham luận có chiều sâu, bài bản, hội thảo đã tập trung làm sáng rõ giá trị lý luận và thực tiễn từ những lời dạy của Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh; về những thành tựu tỉnh nhà đạt được trong 65 năm qua.

Sáng 10/6, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”. Hội thảo diễn ra trong thời gian 1 buổi với 10 tham luận được lựa chọn trình bày trực tiếp.

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ và Phó Hiệu trưởng Trần Ánh Dương chủ trì, điều hành hội thảo.

Đề dẫn hội thảo nhấn mạnh,65 năm sau Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, đưa Hà Tĩnh đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Trong chặng đường mới, với quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo và vận dụng sáng tạo những lời Bác dạy.

Từ thực tiễn đó, đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống, bài bản, có chiều sâu, khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về những lời dạy của Bác Hồ đối với Hà Tĩnh, đặc biệt là với Trường Chính trị Trần Phú - cơ quan giảng dạy lý luận chính trị và làm công tác nghiên cứu khoa học.

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

Trưởng khoa Xây dựng Đảng Nguyễn Quang Ngọc trình bày tham luận: “Bác Hồ với cán bộ Hà Tĩnh và những nhiệm vụ trong xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn hiện nay”.

10 tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo đã tập trung làm rõ các nội dung: Bác Hồ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, dân chủ nhân dân ở Hà Tĩnh; thực hiện lời dạy của Bác về công tác cán bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Hà Tĩnh, về tăng gia sản xuất; Đảng bộ Hà Tĩnh học tập phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Hà Tĩnh theo lời Bác dạy nêu gương người tốt, việc tốt.

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở Nguyễn Thị Thảo Linh trình bày tham luận: “Bác Hồ với sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở Hà Tĩnh”.

20 tham luận khác cũng làm rõ các nội dung: tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; phát huy ý chí tự lực tự cường trong xây dựng và bảo vệ đất nước; Bác Hồ với việc phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, trong phát triển sản xuất nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất của Nhân dân; Bác Hồ với xây dựng đời sống văn hóa mới; chăm lo phát triển giáo dục, bài trừ hủ tục, thói hư tật xấu, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; những thành tựu về văn hóa, xã hội của Hà Tĩnh…

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở Phan Bá Linh trình bày tham luận: “Bác Hồ với vấn đề xây dựng đoàn kết ở Hà Tĩnh”.

Kết thúc hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Nguyễn Trọng Tứ cho rằng, một số tham luận tiếp tục khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc; cung cấp các tư liệu, hệ thống hóa quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác”

Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Tứ kết luận hội thảo

Nhiều tham luận đánh giá khá toàn diện những thành tựu của Hà Tĩnh trong việc vận dụng, học tập và làm theo những lời dạy của Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh làm theo lời Bác” một lần nữa khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, là dịp để đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường chia sẻ những hiểu biết và những nghiên cứu có giá trị của mình về Bác Hồ với Hà Tĩnh và Hà Tĩnh thực hiện, làm theo lời Bác. Từ đó, có những tham mưu, định hướng cho việc học tập, làm theo và vận dụng sáng tạo lời Bác dạy trong tình hình mới.

30 tham luận tham gia hội thảo đã cung cấp nhiều tư liệu quý, nhiều cách tiếp cận mới, làm sáng tỏ hơn trên nhiều phương diện nội dung chủ đề hội thảo. Tất cả các tham luận sẽ được tập hợp thành kỷ yếu hội thảo nhằm phục vụ quá trình nghiên cứu, giảng dạy của Trường Chính trị Trần Phú.

Đình Nhất


Đình Nhất

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]