(Baohatinh.vn) - 852 cán bộ, đảng viên chủ chốt của TP Hà Tĩnh được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương và địa phương gắn với định hướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

852 cán bộ, đảng viên chủ chốt của TP Hà Tĩnh được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương và địa phương gắn với định hướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

Sáng 7/10, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được triển khai tại 17 điểm cầu với sự tham gia của 852 cán bộ, đảng viên chủ chốt từ thành phố đến các phường, xã.

Trong vòng 1 buổi, cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt 4 nội dung quan trọng: Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tổng Thị Quỳnh Hoa quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Chỉ thị số 19-CT/Th.U ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị và Chỉ thị số 22-CT/Th.U ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Đức Danh quán triệt Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Tĩnh cũng yêu cầu toàn bộ đội ngũ cán bộ cốt cán tự nghiên cứu thêm 12 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh như: Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới;

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 13-KL/TW, 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

Các cán bộ, đảng viên chủ chốt của TP Hà Tĩnh nghiêm túc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh và thành phố; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

TP Hà Tĩnh phát huy vai trò cấp ủy, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, tỉnh và lan tỏa sâu rộng đến toàn thể Nhân dân.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: cần phát huy vai trò cấp ủy, các ban đảng trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; chú trọng tập trung một số nhiệm vụ cốt lõi, xác định các đầu việc để thực hiện một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, phải có kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền phổ biến rộng rãi, sát với thực tế, đưa nghị quyết đến cơ sở. Cán bộ, đảng viên phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận xã hội.

Tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021.

Tin liên quan:

N.O


N.O

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]