(Baohatinh.vn) - Chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh về chặng đường rút để đưa thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại 3 vào đầu năm 2020, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Đình Hải khẳng định: "Với những giải pháp quyết liệt cùng sự hỗ trợ của tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, thị xã sẽ hoàn thành và đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách vững chắc".

TX Kỳ Anh dồn sức "chặng nước rút", quyết đạt đô thị loại 3 đầu năm 2020

Chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh về chặng đường rút để đưa thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại 3 vào đầu năm 2020, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Đình Hải khẳng định: "Với những giải pháp quyết liệt cùng sự hỗ trợ của tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, thị xã sẽ hoàn thành và đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách vững chắc".

TX Kỳ Anh dồn sức “chặng nước rút”, quyết đạt đô thị loại 3 đầu năm 2020

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Đình Hải trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh

PV: Thưa ông, thị xã Kỳ Anh triển khai xây dựng đô thị loại 3 với nhiều diễn biến bất lợi ngay ở điểm xuất phát, tuy nhiên, mục tiêu đến năm 2020 trở thành đô thị loại 3 vẫn không thay đổi. Ông có thể chia sẻ về điều này?

Ông Nguyễn Đình Hải: Thị xã Kỳ Anh được thành lập 2015, với kỳ vọng sớm xây dựng thị xã Kỳ Anh thành đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm kinh tế phía Nam của tỉnh cũng như trung tâm kinh tế của Bắc Trung bộ. Tuy nhiên, năm 2016, xảy ra sự cố môi trường biển nên thị xã Kỳ Anh gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN...

Dẫu vậy, sau khi cùng với tỉnh tháo gỡ dần khó khăn, ổn định tình hình, thị xã Kỳ Anh xác định mục tiêu xây dựng đô thị loại 3 không thay đổi, từ đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ, hiệu quả.

TX Kỳ Anh dồn sức “chặng nước rút”, quyết đạt đô thị loại 3 đầu năm 2020

Tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị ở phường Sông Trí

Ngày 31/10/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã ban hành Nghị quyết 03-NQ/ThU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III và năm 2020 và phát triển bền vững theo hướng văn minh. Triển khai Nghị quyết 03, UBND thị xã ban hành các quyết định ban hành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện chương trình hành động.

Ban Thường vụ Thị ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh thị xã Kỳ Anh, thành lập các tổ giúp việc, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Trong hơn 2 năm qua, Ban Chỉ đạo thị xã và các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở 116 tổ chức các cuộc giao ban, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện, chỉ đạo, đôn đốc tại các phường, các tổ dân phố.

Những giải pháp căn cơ đã được triển khai hiệu quả giúp thị xã Kỳ Anh huy động các nguồn ngân sách từ Trung ương đến địa phương và sự đóng góp của người dân, các nguồn xã hội hóa, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng, công viên, chợ, trung tâm thương mại... Nhân dân đã hiến hàng ngàn m2 đất, tham gia hàng vạn ngày công để hoàn thành 20 tuyến phố văn minh cuối năm 2018 và đang phấn đấu cuối năm 2019 sẽ có thêm 15 tuyến phố văn minh.

Những nỗ lực đó đã giúp thị xã Kỳ Anh từ điểm xuất phát 32 tiêu chí vào năm 2015, nay đã đạt 51/59 tiêu chí. Đến thời điểm này, thị xã còn 8 tiêu chí chưa hoàn thành.

PV: Thị xã Kỳ Anh đã có kế hoạch, lộ trình thực hiện như thế nào để hoàn thành những tiêu chí còn lại, thưa ông?

TX Kỳ Anh dồn sức “chặng nước rút”, quyết đạt đô thị loại 3 đầu năm 2020

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh và lãnh đạo thị xã Kỳ Anh kiểm tra một số điểm liên quan đến cơ sở hạ tầng, thiết chế cơ sở ở phường Sông Trí

Ông Nguyễn Đình Hải: Chúng tôi đã đánh giá kỹ và xây dựng giải pháp, lộ trình thực hiện 8 tiêu chí như: Quy mô dân số, hệ thống chiếu sáng, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, nhóm tiêu chí về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, Thị ủy tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống chinh trị bám sát đề án đã được phê duyệt, chương trình hành động và khung kế hoạch để thực hiện đúng định hướng, mục tiêu và kế hoạch đề ra. Xây dựng lộ trình, đường găng thực hiện các hạng mục tiêu chí cụ thể; giao các nhiệm vụ cho từng đơn vị, phòng ban tổ chức thực hiện; định kỳ đánh giá kết quả đạt được để đôn đốc thực hiện.

TX Kỳ Anh dồn sức “chặng nước rút”, quyết đạt đô thị loại 3 đầu năm 2020

Người dân phường Kỳ Liên đang hoàn thành những phần việc cuối cùng của tuyến đường đạt chuẩn.

Cùng với tiếp tục tuyên truyền vận động hệ thống chính trị và nhân dân phát huy cao hơn nữa vai trò chủ thể xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III, thị xã tiếp tục tập trung kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội hoá, trong đó có nguồn lực tài trợ từ các doanh nghiệp, con em xa quê; có chính sách huy động nguồn lực từ nhân dân hợp lý để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đạt các tiêu chí của đô thị văn minh.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị Động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh” vay vốn WB để kịp thời tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng. Tập trung kêu gọi đầu tư theo danh mục dự án PPP đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh và các dự án khả thi khác, nhằm huy động kinh phí đầu tư của khu vực tư nhân đầu tư vào các công trình.

Theo tính toán, từ nay đến năm 2020, để đạt tiêu chí đô thị loại 3, cần hoàn thành hệ thống hạ tầng đô thị với nhiều công trình. Nhu cầu thị xã cần huy động nguồn vốn lên tới 1.570 tỷ đồng.

TX Kỳ Anh dồn sức “chặng nước rút”, quyết đạt đô thị loại 3 đầu năm 2020

Người dân phường Kỳ Long xây bồn cây xanh, đổ đất trồng hoa.

PV: Vậy, thị xã sẽ có những giải pháp như thế nào để huy động nguồn lực lớn xây dựng các công trình hạ tầng đô thị?

Ông Nguyễn Đình Hải: Hiện tại, thị xã Kỳ Anh đã được UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư trung hạn từ ngân sách trung ương 70 tỷ đồng đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 1.800m3 với 3 trạm xử lý và 1 trạm bơm nước thải khu vực phía Nam thị xã. Huy động từ nguồn vốn ODA được 415 tỷ đồng (vốn vay WB) để đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2.000 m3/ngày, đêm cho các xã, phường phía bắc thị xã.

Cùng đó, nguồn từ ngân sách thị xã bố trí 12,66 tỷ để thực hiện các công trình điện chiếu sáng, cải tạo chỉnh trang đô thị; huy động từ doanh nghiệp đầu tư nhà máy cấp nước 11.000m3 (255 tỷ đồng), xây dựng công viên hồ Mộc Hương (480 tỷ đồng), trạm đăng kiểm (190 tỷ đồng). Huy động từ các tổ chức, nhân dân hai bên các tuyến chỉnh trang đô thị với số tiền 5 tỷ đồng.

TX Kỳ Anh dồn sức “chặng nước rút”, quyết đạt đô thị loại 3 đầu năm 2020

TX Kỳ Anh dần khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị loại III

Thị xã Kỳ Anh đang đề nghị được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 117,24 tỷ để thực hiện các nội dung đầu tư điện chiếu sáng đường phố chính, nhà văn hoá trung tâm thị xã, hệ thống đường ống cấp 1,2 cấp nước sinh hoạt, cải tạo chỉnh trang đô thị.

Cùng với tập trung cao cho việc huy động nguồn lực, thị xã Kỳ Anh chú trọng đầu tư hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt với mục tiêu đến đầu năm 2020 sẽ hoàn thành các tiêu chí một cách vững chắc, chất lượng và chính thức được công nhận đạt đô thị loại III theo đúng kế hoạch đã đề ra.

  • TX Kỳ Anh dồn sức “chặng nước rút”, quyết đạt đô thị loại 3 đầu năm 2020
    Đô thị loại II - Cơ hội để thành phố Hà Tĩnh “nổi bật lên”

    Những cố gắng không mệt mỏi của Đảng bộ và nhân dân TP Hà Tĩnh suốt 12 năm qua đã “hái quả ngọt” khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 175-QĐ/TTg về việc công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 13/2/2019. Cùng phấn khởi hướng về lễ công bố quyết định được tổ chức vào ngày 20/4, PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh - Nguyễn Hồng Lĩnh.

  • TX Kỳ Anh dồn sức “chặng nước rút”, quyết đạt đô thị loại 3 đầu năm 2020
    Thị xã Kỳ Anh nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III

    Tập trung mọi nguồn lực, gấp rút hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang dần khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị loại III hiện đại, văn minh.

Vũ Viễn


Vũ Viễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]