Cựu chiến binh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị: Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước trong tình hình mới.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 26/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW

Sau khi Bộ Chính trị khóa IX ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (gọi tắt là Nghị quyết 09-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt kịp thời cho đội ngũ cán bộ cốt cán của tỉnh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tham mưu, đề xuất ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt nội dung của nghị quyết đến tận người dân, hội viên, CBCCVC - NLĐ trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, tổ chức và hoạt động của các cấp hội cựu chiến binh ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cựu chiến binh là một trong những lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giáo dục thế hệ trẻ...

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”, các cấp hội đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “hiến kế, hiến công, hiến tài sản”, “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế”. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 4.500 mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo cựu chiến binh từ 16,8 % năm 2002 giảm còn 0,98% năm 2022.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân Trần Văn Hòa chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động, khuyến khích cựu chiến binh phát huy vai trò phát triển kinh tế, xã hội.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được chú trọng gắn với nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ 47.600 hội viên trong nhiệm kỳ 2002 - 2007, đến nay, toàn tỉnh đã có 78.650 hội viên.

Bình quân hằng năm có trên 98% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Gia đình văn hóa”; nhiều hội viên được tôn vinh, khen thưởng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng nghìn hội viên được bầu vào cấp ủy, HĐND các cấp...

Cựu chiến binh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Phó Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh khẳng định cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để hội cựu chiến binh phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh luôn kiên định, vững vàng bản lĩnh chính trị, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Hội CCB tỉnh đã khẳng định vai trò là một tổ chức chính trị xã hội hoạt động hiệu quả, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương, đơn vị đã đóng góp một số ý kiến, đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động để nâng cao chất lượng công tác hội như: vai trò của hội viên cựu chiến binh trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện cho hội cựu chiến binh phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chế độ đối với cán bộ hội...

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh đối với công tác cựu chiến binh; ghi nhận những kết quả Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh: cựu chiến binh Hà Tĩnh đã luôn phát huy rõ nét phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia...

Để tiếp tục phát huy vai trò của cựu chiến binh trong thời kỳ mới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh phải luôn trung thành, đoàn kết, gương mẫu, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; sáng tạo, linh hoạt trong công tác hội, đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Hội Cựu chiến binh phải luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước; là chỗ dựa, niềm tin của cấp ủy, chính quyền, là cầu nối giữa Nhà nước với Nhân dân.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng biểu dương kết quả Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW; đồng thời, khẳng định những kết quả đó đã phản ánh đầy đủ nhiệm vụ, chức năng và vai trò, đóng góp của cựu chiến binh trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh phải bám sát Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại hội nghị.

Thời gian tới, đề nghị hội cựu chiến binh chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên ở cơ sở; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, phải nắm chắc chủ trương trong quá trình triển khai các dự án lớn tại địa phương để phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước...

Cựu chiến binh phải luôn là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường phối hợp cùng MTTQ thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đồng hành, chỉ đạo sâu sát để Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh phát huy tối đa vai trò, hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast