Đảm bảo khả thi về chính sách thực hiện Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ

(Baohatinh.vn) - Tại buổi thảo luận tổ về 2 dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và Luật Quy hoạch, các vị đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh đã có nhiều ý kiến thiết thực.

dam bao kha thi ve chinh sach thuc hien luat ho tro dn vua va nho

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn - Phó đoàn ĐBQH Hà Tĩnh phát biểu thảo luận

Theo nhiều đại biểu, dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có các quy định liên quan đến nhiều luật đã ban hành, vì vậy có thể xung đột, chồng chéo với các luật khác như: vấn đề hỗ trợ tiếp cận tín dụng liên quan đến Luật Tổ chức tín dụng; vấn đề tài sản đảm bảo liên quan đến Bộ Luật dân sự; việc bố trí ngân sách hỗ trợ liên quan đến Luật NSNN; việc hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; việc miễn giảm tiền thuê đất liên quan đến Luật Đất đai; việc hỗ trợ tham gia mua sắm công liên quan đến Luật Đấu thầu; việc hỗ trợ xúc tiến mở rộng thị trường liên quan đến Luật Thương mại...

dam bao kha thi ve chinh sach thuc hien luat ho tro dn vua va nho

Đại biểu Lê Anh Tuấn phát biểu thảo luận

Về đối tượng áp dụng, dự thảo Luật đưa ra rất nhiều chính sách hỗ trợ như hỗ trợ tiếp cận tín dụng tại ngân hàng thương mại, hỗ trợ tiếp cận tín dụng tại các quỹ, hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ, ưu đãi tiền thuê đất, mặt bằng, hỗ trợ tham gia mua sắm công,… Việc quy định các chính sách là cần thiết, tuy nhiên đề nghị cân nhắc việc cân đối các nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ đó, đặc biệt là các nguồn lực tài chính để đảm bảo tính khả thi của chính sách. Bởi theo thống kê, hiện nước ta có khoảng 97,9% doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn lực ngân sách có hạn, không thể hỗ trợ tất cả.

Tại Chương V, các điều 37, 38 quy định nguồn vốn hỗ trợ DNVVN gồm nguồn ngân sách và nguồn vốn huy động của tổ chức và cá nhân, tuy nhiên liệu trong thực tế, tổ chức, cá nhân có tham gia hỗ trợ vốn và nếu có thì số vốn huy động sẽ là bao nhiêu? Ban soạn thảo dự án Luật có thể dự kiến được không? Bởi xét về nguyên tắc hỗ trợ vốn phải được tính toán dựa trên số nguồn huy động được.

dam bao kha thi ve chinh sach thuc hien luat ho tro dn vua va nho

Đại biểu Trần Đình Gia tham gia phát biểu

Do đó, các đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần ưu tiên lựa chọn hỗ trợ nhóm doanh nghiệp có tiềm năng phát triển nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phải ước lượng được nguồn vốn huy động được nguồn ngoài ngân sách, còn nếu không ước lượng được hoặc không có căn cứ để thực hiện thì cần xác định rõ nguồn vốn huy động là nguồn NSNN.

Tại chương III quy định về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó đối với từng chương trình hỗ trợ đều có đối tượng, điều kiện hỗ trợ, song, lại chưa có quy trình, thủ tục để được hưởng hỗ trợ. Vì vậy, đại biểu đề xuất cần tách bạch Điều 32 khỏi Mục 3, nếu không, nhìn vào có vẻ như điều này điều chỉnh cho mục “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành”, thêm vào đó Mục 4, Điều 32, đề nghị bổ sung Chính phủ quy định quy trình, thủ tục để các DNVVN được hưởng hỗ trợ.

Tại Điều 10, Chương 2 có dấu hiệu vi phạm hiệp định quốc tế, đề nghị có sự rà soát thống nhất giữa luật và các cam kết quốc tế.

Mối quan hệ giữa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ với các luật khác cần phù hợp, không có xung đột. Nguồn kinh phí thực hiện Luật cũng cần được quy định rõ, trước hết là quan điểm, nguồn kinh phí hỗ trợ cần xã hội hóa. Song, trong đó nguồn từ ngân sách phải được quy định cụ thể, chặt chẽ, tránh tình trạng lợi dụng để hưởng chính sách.

dam bao kha thi ve chinh sach thuc hien luat ho tro dn vua va nho

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ phát biểu ý kiến

Về Dự án Luật quy hoạch, các ý kiến cho rằng vấn đề quy hoạch phải được làm rõ thể hiện thế mạnh của các vùng, đồng thời có cơ chế rõ ràng để gắn trách nhiệm. Cần quan tâm vấn đề tổ chức thực hiện, bởi đây là một trong những nội dung hết sức quan trọng, thể hiện tính pháp lý và tính kỷ cương...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast