Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010

BẢNG A BẢNG B
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 1

Nam Phi
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 2

Argentina
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 3

Mexico
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 4

Nigeria
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 5

Uruguay
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 6

Hàn Quốc
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 7

Pháp
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 8

Hy Lạp
BẢNG C BẢNG D
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 9

Anh
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 10

Đức
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 11

Mỹ
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 12

Australia
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 13

Algeria
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 14

Serbia
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 15

Slovenia
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 16

Ghana
BẢNG E BẢNG F
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 17

Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 18

Italia
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 19

Đan Mạch
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 20

Paraguay
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 21

Nhật Bản
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 22

New Zealand
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 23

Cameroon
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 24

Slovakia
BẢNG G BẢNG H
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 25

Brazil
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 26

Tây Ban Nha
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 27

Triều Tiên
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 28

Thụy Sĩ
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 29

Bờ Biển Ngà
Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 30


Honduras

Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2010 ảnh 31

Bồ Đào Nha

Chile
HTO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast