Từ khóa: "Đào tạo nhân lực"

43 kết quả

Chung tay vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn

Chung tay vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn

Hội nghị là cơ hội tốt để Hà Tĩnh và các tỉnh được nghe những chia sẻ về thành tựu khoa học - công nghệ; làm rõ hơn về vai trò và giải pháp để nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao trong nông nghiệp thời đại 4.0.
Các trường nghề ở Hà Tĩnh vào đợt cao điểm tuyển sinh

Các trường nghề ở Hà Tĩnh vào đợt cao điểm tuyển sinh

Thời điểm này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn Hà Tĩnh đang tiếp nhận đăng ký tuyển sinh năm 2022. Theo kế hoạch, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở trong năm học 2022-2023 là hơn 19 ngàn học viên.
Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Hà Tĩnh phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đề nghị Hà Tĩnh cần xác định rõ động lực kinh tế trọng điểm, phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa, con người.
Hà Tĩnh phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%

Hà Tĩnh phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%

Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh chiến lược phát triển dạy nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề, tăng cường gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của doanh nghiệp để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%.