(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký Công văn số: 2247/UBND-TH2 (ngày 9/4/2020) về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Các ban ngành, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh phải tham gia vào việc xóa nợ thuế

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký Công văn số: 2247/UBND-TH2 (ngày 9/4/2020) về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Nội dung văn bản nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết); Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19/3/2020 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội; theo đó, việc xoá nợ phải căn cứ vào từng đối tượng, đáp ứng các điều kiện xử lý cụ thể về hồ sơ, thủ tục và liên quan đến nhiều đối tượng nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, giải thể, phá sản, không còn sản xuất kinh doanh, không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước, đặt ra yêu cầu trong công tác tổ chức triển khai thực hiện cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp ở địa phương.

Xuất phát từ yêu cầu trên và để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả và thống nhất trong toàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19/3/2020 của Bộ Tài chính trong cơ quan, đơn vị mình quản lý và trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài Phát thanh Truyền hình, các Bản tin chuyên ngành...; đồng thời phân công, bố trí cán bộ, các bộ phận để chủ động phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan Thuế.

2. Cục Thuế tỉnh:

- Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 30/4/2020.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19/3/2020 của Bộ Tài chính để các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và mọi người dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng được xử lý nợ thuế đảm bảo chính xác theo đúng quy định tại Nghị quyết; phối hợp tốt với Cấp ủy, Chính quyền địa phương các huyện, thành phố, thị xã đến các xã, phường, thị trấn để xác minh tình trạng hoạt động hiện nay của người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ thuế từ ngày 01/7/2020 theo Nghị quyết.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, ban hành các Văn bản hướng dẫn, hồ sơ, thủ tục hành chính, quy trình xử lý cho cán bộ công chức thuế để triển khai, thựchiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết.

- Thực hiện công khai các quy trình, thủ tục về xử lý nợ để người nộp thuế, doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện và giám sát cán bộ, công chức thuế thực hiện.

- Chủ động bố trí cán bộ, công chức và các bộ phận liên quan thường trực để tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế khi thực hiện Nghị quyết.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các cơ quan truyền thông thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết từ nay đến ngày 01/7/2020.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Lập danh sách, cung cấp các thông tin về người nộp thuế có quyết định giải thể, các quyết định hoặc thông báo về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất kinh doanh, gửi Cục Thuế tỉnh trước ngày 10/5/2020.

- Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với cơ quan thuế trong việc thực hiện thu hồi lại số nợ tiền thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa nợ khi người nộp thuế quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở, kinh doanh mới.

5. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các Phòng, Công an các địa phương thực hiện tốt quy chế phối hợp trong phòng, chống trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế, chiếm đoạt tiền thuế, không chấp hành các biện pháp cưỡng chế thuế.

- Phối hợp với cơ quan thuế rà soát hồ sơ người nộp thuế đã chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vị dân sự hoặc đi khỏi nơi cư trú; xác minh thông tin người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan thuế.

6. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, khu vực thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch lập danh sách, cung cấp các thông tin về việc các Hợp tác xã, hộ kinh doanh, người nộp thuế có quyết định giải thể, các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất kinh doanh, gửi Chi cục thuế các huyện, khu vực trước ngày 10/5/2020; đồng thời phối hợp để thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã, Hộ kinh doanh, người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với cơ quan thuế trong việc thực hiện thu hồi lại số nợ tiền thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa nợ khi người nộp thuế quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở, kinh doanh mới.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn.

Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Các ban ngành, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh phải tham gia vào việc xóa nợ thuế

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]