Đô thị hoá là tất yếu khách quan, động lực quan trọng cho phát triển KT-XH

(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đô thị hoá là tất yếu khách quan, động lực quan trọng cho phát triển KT-XH

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: VOV

Sáng 18/5, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06).

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị.

Tại Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành điểm cầu Trung tâm Công báo – Tin học, Văn phòng UBND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng điều hành tại hội trường Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương cùng tham dự.

Đô thị hoá là tất yếu khách quan, động lực quan trọng cho phát triển KT-XH

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành điểm cầu Trung tâm Công báo – Tin học, Văn phòng UBND tỉnh.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 06 là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Đô thị hoá là tất yếu khách quan, động lực quan trọng cho phát triển KT-XH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng điều hành tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Nghị quyết 06 đề ra là: tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%; tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3%; số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 - 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị;

Tỉ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11 - 16% vào năm 2025 và 16 - 26% vào năm 2030; diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 - 8 m2 vào năm 2025, khoảng 8 - 10 m2 vào năm 2030; kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030...

Đô thị hoá là tất yếu khách quan, động lực quan trọng cho phát triển KT-XH

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nghị quyết cũng xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới;

Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Đô thị hoá là tất yếu khách quan, động lực quan trọng cho phát triển KT-XH

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình, kết quả thực hiện đô thị hóa tại các tỉnh, thành phố; nêu những điểm hạn chế, bất cập trong quá trình đô thị hóa dẫn đến chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và đề xuất, kiến nghị giải pháp phát triển đô thị bền vững.

Khẳng định vai trò quan trọng của đô thị hóa, các đại biểu cho rằng cần tập trung lãnh đạo đẩy nhanh công tác xây dựng quy hoạch tích hợp; hoàn thiện các thể chế chính sách, sớm có cơ chế thu hút các nhà đầu tư chiến lược để triển khai các mô hình đô thị mới; cần chú trọng an sinh nhà ở; tính toán nhu cầu nhà ở kỹ lưỡng; phát triển đô thị xanh…

Đô thị hoá là tất yếu khách quan, động lực quan trọng cho phát triển KT-XH

Các điểm cầu tại huyện, thị, thành phố của Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao những ý kiến thảo luận trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết 06.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung, cụ thể hóa các chỉ tiêu nêu trong nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.

Việc đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng; bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; cần tập trung nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả.

Để việc quản lý đô thị được thực hiện hiệu quả hơn, cần thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương; phát huy và khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần sớm ban hành chương trình hành động triển khai nghị quyết đảm bảo sát các nội dung nghị quyết, phù hợp với từng địa phương, từng vùng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của người dân, Nghị quyết 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast