Đồng lòng, chung sức ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành thị; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh về việc hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”.

Đồng lòng, chung sức ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn đã trích một ngày lương để đóng góp vào quỹ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch, bệnh COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và trong điều kiện phòng, chống dịch hiện nay để tổ chức phát động, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”; tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và toàn dân đồng lòng, chung sức ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, với tình cảm và trách nhiệm cao nhất, chung tay ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là ủng hộ nguồn lực cho việc tiêm vắc xin cho toàn dân, vật tư, hóa chất phòng, chống dịch, góp phần cùng cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các cơ quan truyền thông kịp thời đưa thông tin, hình ảnh về các hoạt động ủng hộ; biểu dương những hành động đẹp, cách làm hay của các tổ chức, cá nhân trong tham gia ủng hộ phòng, chống dịch; thông tin kịp thời về kết quả đăng ký, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các đoàn thể, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Giám sát việc thực hiện và tham mưu phân bổ, sử dụng nguồn ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao nhất.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nội dung nêu trên; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp, thông báo tình hình, kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh hàng tuần và sau khi kết thúc đợt cao điểm vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast