Dư nợ tín dụng tăng trong thời gian khắc phục hậu quả Covid- 19

(Baohatinh.vn) - Ngược lại với những suy đoán trước đó, thị trường tín dụng Hà Tĩnh vẫn tăng đều trong thời gian khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid- 19...

Dư nợ tín dụng tăng trong thời gian khắc phục hậu quả Covid- 19

6 tháng đầu năm 2020, cả huy động và tín dụng đều tăng

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh vừa báo cáo kết quả tình hình tăng trưởng tín dụng và nguồn vốn huy động 6 tháng đầu năm trên địa bàn. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đến 30/6/2020 đạt khoảng 61.486 tỷ đồng, tăng 8,55% so với thởi điểm kết thúc báo cáo tài chính năm 2019 (31/12/2019) và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn vốn huy động tăng do nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế tăng mạnh (tăng 7,91%). Đặc biệt, nguồn vốn trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn (chiếm 50,65%) tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng chủ động hơn trong việc cho vay nền kinh tế, cũng như thực hiện tái cấu trúc ngân hàng.

Dư nợ tín dụng tăng trong thời gian khắc phục hậu quả Covid- 19

Những giải pháp tín dụng kịp thời đã giúp doanh nghiệp, người dân sớm phục hồi sản xuất

Dư nợ toàn hệ thống ước đạt khoảng 55.607 tỷ đồng, tăng 7,12% so với thời điểm kết thúc báo cáo tài chính năm 2019 (31/12/2019) và tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn khá đồng đều, với 55,06% tổng dư nợ là ngắn hạn và 44,04% dư nợ là trung và dài hạn. Dư nợ chủ yếu là Việt Nam đồng (VND) với 94,7% (51.941 tỷ đồng), dư nợ ngoại tệ đạt 2.908 tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng dư nợ.

Theo đánh giá của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh, mặc dù những tháng đầu năm, tín dụng tăng chậm do ảnh hưởng dịch Covid-19, song nền kinh tế đã sớm khôi phục ổn định và tác động tích cực đến dư nợ ngân hàng. Trong đó, dư nợ tăng cao nhất tập trung vào tháng 4- 5/2020.

Dư nợ tín dụng tăng trong thời gian khắc phục hậu quả Covid- 19

Các ngân hàng đang tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh như: dịch vụ ngân hàng, thu hút nguồn vốn, tín dụng ưu đãi...

Kết quả này chính là nhờ sự chủ động của các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, ngân hàng trung ương và Tỉnh ủy - UBND tỉnh về các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Chỉ tính riêng cho vay mới nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, lũy kế từ 23/01/2020 đến 03/6/2020, các tổ chức tín dụng đã cho vay mới 8.680 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, những yếu tố ảnh hưởng từ nền kinh tế như: sản xuất phục hồi nhanh, thị trường tiêu dùng sôi động trở lại... trở thành những thuận lợi cơ bản để các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng đẩy mạnh đà tăng kể từ quý II/2020.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast