Giảm thiểu thủ tục, xã hội hóa nguồn lực đầu tư trong phát triển quỹ đất

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo các phương án sửa đổi Quyết định 53/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 ban hành Quy định một số chính sách khai thác, sử dụng quỹ đất thuộc Đề án Phát triển quỹ đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2020.

Giảm thiểu thủ tục, xã hội hóa nguồn lực đầu tư trong phát triển quỹ đất ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu Sở KH&ĐT dựa vào ý kiến từ Bộ Tư pháp để soát xét lại các nội dung sửa đổi, tránh mâu thuẫn với các quyết định liên quan của Chính phủ

Trên cơ sở Quyết định 53, Sở KH&ĐT đưa ra một số dự kiến sửa đổi để phù hợp với điều kiện mới và triển khai thực hiện có hiệu quả. Dự thảo dựa trên nguyên tắc các quy trình thủ tục quy định theo tinh thần cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, tinh giảm và lồng ghép các thủ tục để rút ngắn thời gian thụ lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp nhằm phát huy giá trị quỹ đất.

Giảm thiểu thủ tục, xã hội hóa nguồn lực đầu tư trong phát triển quỹ đất ảnh 2

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh: Sẽ có nhiều thủ tục ngày làm việc được rút gọn, giảm bớt, phân cấp trong quá trình thụ lý hồ sơ theo quy định mới.

Dự thảo sửa đổi nội dung một số điều về quy trình lập, công bố danh mục quỹ đất, dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đầu tư; các thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu giá và phương án bán đấu giá; nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư…

Riêng vấn đề phê duyệt phương án bồi thường, GPMB, các đơn vị triển khai các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, GPMB theo Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 3/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Cho phép các chủ đầu tư triển khai công tác GPMB sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.

Giảm thiểu thủ tục, xã hội hóa nguồn lực đầu tư trong phát triển quỹ đất ảnh 3

Phó Giám Đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành: Quyết định 53 có nhiều mục đích và góp phần nâng cao giá trị các vùng đất nhờ xây dựngcơ sở hạ tầng.

Theo đó, sẽ có 5 thủ tục và tổng số 60 ngày làm việc được rút gọn, giảm bớt, phân cấp trong quá trình thụ lý hồ sơ gồm: rút gọn thủ tục phê duyệt danh mục quỹ đất; giảm thủ tục phê duyệt dự án đầu tư của các cơ quan cấp tỉnh đối với các dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư; bỏ thủ tục phê duyệt kế hoạch đấu giá; giảm thủ tục phê duyệt phương án đấu giá của các cơ quan cấp tỉnh đối với các dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư; giảm thủ tục phê duyệt giá khởi điểm của các cơ quan cấp tỉnh đối với các dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, đây là chính sách nhằm huy động lợi thế thương mại, nâng cao giá trị của quỹ đất, và góp phần phát triển đô thị; là chủ trương có sự chuẩn bị lâu dài nhưng quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn; một số cán bộ các cấp còn chưa nắm được hết nội dung của chương trình nên không thực hiện được. Mặt khác còn do khó khăn chung về thị trường bất động sản trong những năm qua và nguồn lực để thực hiện còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với những dự án đầu tư cụ thể, phải soát xét kỹ về quy mô, chủ đầu tư, suất đầu tư, nguồn vốn; có ràng buộc chặt chẽ trong trường hợp chủ đầu tư là các doanh nghiệp; phải khống chế được thời gian thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu Sở KH&ĐT dựa vào ý kiến từ Bộ Tư pháp để soát xét lại các nội dung sửa đổi, tránh mâu thuẫn với các quyết định liên quan của Chính phủ. Quyết định sửa đổi phải giảm thiểu các thủ tục hành chính; cho phép xã hội hóa các nguồn lực đầu tư, ưu tiên những doanh nghiệp có năng lực.

Giao các Sở: Xây dựng, TN&MT, Tài chính, Tư pháp cùng bổ sung các ý kiến và thẩm định để hoàn thiện quyết định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast