Hà Tĩnh bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mới

(Baohatinh.vn) - Với sự nhất trí cao, các ông Trần Tú Anh và Trần Văn Kỳ vừa được các vị đại biểu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Sáng nay (6/12), tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư và ông Trần Văn Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các ông Trần Tú Anh và ông Trần Văn Kỳ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Tĩnh bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mới

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sinh ngày: 11/9/1969

Quê quán: xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quá trình công tác:

Từ 10/1993 - 8/1996: Cán bộ Kế hoạch – Kỹ thuật, Công ty METECO Hà Tĩnh

Từ 9/1996 - 8/2002: Chuyên viên Sở KH&ĐT Hà Tĩnh

Từ 9/2002 - 6/2004: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Phát triển kinh tế ngành Sở KH&ĐT Hà Tĩnh

Từ 7/2004 - 1/2005: Quyền Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch Sở KH&ĐT Hà Tĩnh

Từ 2/2005 - 3/2009: Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch Sở KH&ĐT Hà Tĩnh

Từ 3/2009 - 3/2011: Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh

Từ 3/2011 - 12/2014: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà

Từ 12/2014 - 10/2015: Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh

Từ 10/2015 - 9/2020: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh

Từ 10/2020 - 12/2020: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh

Từ 12/2020: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Hà Tĩnh bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mới

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Sinh ngày: 21/12/1966

Quê quán: xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế.

Lý luận chính trị: Cử nhân

Quá trình công tác:

10/1990 – 5/1996: Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện Đức Thọ

6/1996 - 8/2001: Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Thọ

9/2001 - 4/2002: Quyền Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Thọ

5/2002 – 3/2003: Chủ nhiệm Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em huyện Đức Thọ

4/2003 – 9/2005: Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

10/2005 – 8/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

9/2008 – 5/2011: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Thọ

6/2011 – 5/2013: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ

6/2013 - 5/2015: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy

5/2015 - 10/2015: Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

10/2015 - 9/2018: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

10/2018 – 12/2020: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Hương Sơn

Tháng 12/2020: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Hà Tĩnh bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mới

Chủ đề Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Điều động, Bổ nhiệm cán bộ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast