Hà Tĩnh dự kiến ban hành nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Hà Tĩnh giao Sở Y tế tiếp thu đầy đủ các ý kiến, sớm hoàn thiện nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Sáng 18/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Y tế để góp ý dự thảo nghị quyết về “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và nghị quyết, đề án “về thực hiện công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030”. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.

Hà Tĩnh dự kiến ban hành nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết và đề án về thực hiện công tác dân số trong tình hình mới đặt mục tiêu giảm mức sinh, nhằm phấn đấu đạt mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Tận dụng hiệu quả dư lợi của nhóm dân số trong độ tuổi lao động, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển bền vững KT-XH của tỉnh.

Dự thảo nghị quyết đã được ngành y tế xây dựng và lấy ý kiến các sở, ban ngành để hoàn chỉnh nội dung.

Hà Tĩnh dự kiến ban hành nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

Phó Giám đốc Sở Y tế Đường Công Lự trình bày dự thảo các nghị quyết.

Dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh quyết định kinh phí “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” nhằm bảo đảm tài chính cho các hoạt động này những năm tiếp theo.

Mục tiêu quan trọng nhất của nghị quyết là nhằm khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS của Hà Tĩnh ở mức thấp hơn tỉ lệ nhiễm trong toàn quốc và các tỉnh Bắc Trung bộ.

Qua nghe tờ trình, dự thảo các nghị quyết, đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao và nhấn mạnh, việc ra đời 2 nghị quyết này là cần thiết. Càng có ý nghĩa hơn khi những nghị quyết trên lĩnh vực này đã gần hết hiệu lực.

Tuy nhiên, việc xây dựng mục tiêu nghị quyết cần cụ thể, rõ ràng, chính xác trên cơ sở thực tế và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Hà Tĩnh dự kiến ban hành nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

Bà Nguyễn Thị Tố Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ: Đồng tình về chính sách hỗ trợ nhưng cần soát xét thêm mức chi cho đội ngũ cộng tác viên dân số.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến chính sách khuyến khích cho công tác dân số, chính sách hỗ trợ chế độ cho đội ngũ cộng tác viên dân số, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu;

Khen thưởng, xử lý vi phạm đối với các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách dân số; nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác dân số trong tình hình mới.

Hà Tĩnh dự kiến ban hành nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Việc ban hành nghị quyết là vấn đề cấp thiết trong tình hình hiện nay, tuy nhiên cần xây dựng một chiến lược cụ thể để có chính sách đồng bộ trong việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu của các nghị quyết.

Đối với nghị quyết quy định về đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS cần quy định rõ phạm vi, đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ, nội dung và mức chi tương ứng .

Cần dự kiến được tổng kinh phí và cơ cấu nguồn kinh phí vào trong dự thảo để đảm bảo tính pháp quy.

Hà Tĩnh dự kiến ban hành nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu đối với các dự thảo nghị quyết.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cho rằng: Việc bố trí kinh phí cho công tác phòng chống HIV/AIDS là cần thiết. Tuy nhiên, ngành chuyên môn cần tập trung rà soát nghiên cứu mức độ cần thiết trong việc ban hành nghị quyết này.

Đối với nghị quyết về dân số, ngành cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu tại buổi làm việc để hoàn thiện. Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tiến hành thẩm tra cụ thể đối với 2 nghị quyết trên.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mùa hè bổ ích với thiếu nhi Hà Tĩnh

Mùa hè bổ ích với thiếu nhi Hà Tĩnh

Các hoạt động sinh hoạt hè ở khu dân cư được tổ chức đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, môi trường an toàn để trẻ em Hà Tĩnh vui chơi, rèn luyện.
"Điểm tựa" bình yên cho Nhân dân Hà Tĩnh

"Điểm tựa" bình yên cho Nhân dân Hà Tĩnh

Những chiến công hiển hách của lực lượng Công an Hà Tĩnh thể hiện sự quyết liệt trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững sự bình yên cho Nhân dân.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.