Hà Tĩnh lập đoàn kiểm tra hoạt động đấu giá đất

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh lập đoàn kiểm tra hoạt động đấu giá đất

Ảnh minh họa

Theo quyết định, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh làm trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên là cán bộ thuộc các sở: Tư pháp, Sở TN&MT, Tài chính, Xây dựng và Công an tỉnh.

Đoàn liên ngành có nhiệm vụ lựa chọn và tiến hành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của một số địa phương, đơn vị theo mục 2 Văn bản số 941/UBND-NL2 ngày 2/3/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện đấu giá đất trên địa bàn.

Sau kiểm tra, đoàn tiến hành báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, chỉ đạo về công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast