Hà Tĩnh - những con số nổi bật sau 5 năm học tập, làm theo gương Bác

(Baohatinh.vn) - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh - những con số nổi bật sau 5 năm học tập, làm theo gương Bác
Hà Tĩnh - những con số nổi bật sau 5 năm học tập, làm theo gương Bác
Hà Tĩnh - những con số nổi bật sau 5 năm học tập, làm theo gương Bác

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast