Hà Tĩnh quán triệt Hướng dẫn 25 của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Baohatinh.vn) - Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong Đảng bộ, cơ quan, đơn vị để thống nhất, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hà Tĩnh quán triệt Hướng dẫn 25 của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sáng 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham dự hội nghị có Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự.

Hà Tĩnh quán triệt Hướng dẫn 25 của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường quán triệt Hướng dẫn số 25.

Phổ biến, quán triệt Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Hướng dẫn số 25), Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương cho biết: Ngày 16/9/2021, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 32-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Quy định số 32).

Sau đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có Hướng dẫn số 25 nhằm hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32.

Hà Tĩnh quán triệt Hướng dẫn 25 của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

.

Tại hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường cũng đã đưa ra một số quan điểm của Đảng trong xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Đây là những nội dung quan trọng, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH ở địa phương.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Theo đó, đã phổ biến, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hà Tĩnh quán triệt Hướng dẫn 25 của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà phát biểu bế mạc hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã sớm ổn định bộ máy, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, nhanh chóng triển khai đôn đốc việc xử lý các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đưa một số vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng vào diện theo dõi, đôn đốc của Ban Chỉ đạo...

Sau hội nghị này, đề nghị các đồng chí là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong Đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình để thống nhất, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast