Hà Tĩnh thi hành án xong 1.565 việc, gần 50 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh toàn hệ thống THADS gặp khó trong thực hiện nhiệm vụ; kết quả thi hành án về việc của ngành THADS Hà Tĩnh trong 6 tháng (từ tháng 9/2020-tháng 3/2021) vẫn tương đối cao.

Hà Tĩnh thi hành án xong 1.565 việc, gần 50 tỷ đồng

Sáng 16/4, Tổng cục THADS tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công khai thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. (ảnh: Cục trưởng Cục THADS tỉnh Văn Đình Minh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh).

6 tháng đầu năm 2021, ngành THADS đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ; bám sát các chương trình, kế hoạch công tác và đạt kết quả tích cực. Các cơ quan THADS đã thi hành xong 230.623/450.011 số việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 51,25%); thi hành xong 23.517 tỷ đồng/142.835 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 16,47%).

Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng. Công tác thi hành án hành chính được triển khai quyết liệt. Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, các vụ việc thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được quan tâm. Công tác hướng dẫn, kiểm tra ngày càng hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống.

Hà Tĩnh thi hành án xong 1.565 việc, gần 50 tỷ đồng

Hội nghị trực tuyến được tổ chức với sự tham gia của 63 điểm cầu trên cả nước

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành đã thẳng thắn phân tích rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS như: kết quả thi hành án về việc, về tiền vẫn còn thấp so với chỉ tiêu được giao; lượng tiền phải thi hành trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế chiếm tỷ lệ lớn, tài sản có tính chất phức tạp, khó xử lý hoặc việc xử lý mất rất nhiều thời gian... Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án trong thời gian tới.

6 tháng cuối năm 2021, ngành THADS trong toàn quốc phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án; ra quyết định thi hành án đúng quy định đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành. Nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền...

Hà Tĩnh thi hành án xong 1.565 việc, gần 50 tỷ đồng

Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ chấp hành viên, công chức làm công tác THADS thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ...

Tại Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2021, đã thi hành xong 1.565 việc, đạt tỷ lệ 69,38%; về tiền, đã thi hành được gần 50 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22,86%.

Các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã giải quyết xong 24 việc (tương ứng số tiền hơn 18 tỷ đồng) liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng; giải quyết xong 1.296 việc, thu được hơn 7,4 tỷ đồng về thi hành khoản thu cho ngân sách Nhà nước...

Toàn ngành THADS Hà Tĩnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành đối với 33 trường hợp; tổ chức kê biên, bán đấu giá tổng số 29 vụ việc; ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast