Hạt nhân lãnh đạo xây dựng khu dân cư thông minh, kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong các phong trào, các chi bộ Đảng ở cơ sở tại Hà Tĩnh phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần đưa các khu dân cư sớm về đích khu dân cư thông minh, kiểu mẫu trong xây dựng NTM.

Hạt nhân lãnh đạo xây dựng khu dân cư thông minh, kiểu mẫu

Nam Bắc Thành là 1 trong 8 thôn xây dựng khu dân cư NTM của tỉnh.

Giữa tháng 1/2024 vừa qua, người dân thôn Nam Bắc Thành vỡ òa niềm vui khi thôn chính thức hoàn thành việc bổ sung các hạng mục, tiêu chí khu dân cư thông minh, góp sức đưa xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) trở thành xã NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa.

Thôn Nam Bắc Thành đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu giữa năm 2021. Cũng từ thời điểm đó, thôn bắt tay vào xây dựng khu dân cư NTM thông minh và là 1 trong 8 thôn xây dựng khu dân cư NTM thông minh của tỉnh. Giữa năm 2022, mặc dù thôn đã thực hiện một số tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM thông minh, tuy nhiên, các tiêu chí chưa đầy đủ và bền vững. Vì vậy, từ đó đến nay, thôn tập trung hoàn thành bổ sung các hạng mục.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Bí thư Chi bộ thôn Nam Bắc Thành chia sẻ: “Xây dựng NTM bắt đầu từ người dân, nhưng trước hết cấp ủy chi bộ phải định hướng, đảng viên phải gương mẫu để người dân tin và làm theo. Nam Bắc Thành từng bước đạt các mục tiêu trong xây dựng NTM là từ sự chung sức, đồng lòng và đoàn kết trong chi bộ, trong mỗi đảng viên, người dân”.

Hạt nhân lãnh đạo xây dựng khu dân cư thông minh, kiểu mẫu

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ thôn, thôn Nam Bắc Thành hoàn thành bổ sung các hạng mục, tiêu chí khu dân cư thông minh, góp sức đưa xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) đạt chuẩn nông thôn mới điển hình về văn hóa.

Theo đó, ngay sau khi xác định được mục tiêu, chi bộ thôn đã họp bàn trong chi ủy và toàn thể chi bộ để đưa ra nghị quyết phù hợp với lòng dân. Đồng thời thông tin rộng rãi đến tận mỗi người dân để triển khai hiệu quả. Đảng viên chi bộ vừa là người đi đầu bước trước, vừa là người giải thích để dân hiểu và làm theo.

Nhờ vậy, trong quá trình thực hiện mỗi tiêu chí, người dân đều vào cuộc tích cực. Để xây dựng thành công khu dân cư NTM thông minh, ngoài huy động nguồn lực nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, mỗi người dân Nam Bắc Thành còn tích cực vào cuộc trong ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động đời sống, sinh hoạt, sản xuất...

Hiện nay, trên 90% người dân Nam Bắc Thành đã có điện thoại thông minh; thôn cũng hoàn thành cấp mã QR tại hộ gia đình và các tuyến đường thôn, tổ liên gia; hệ thống camera an ninh lắp đặt trên các tuyến đường ngõ; sử dụng hệ thống thông minh trong tưới tiêu...

Hạt nhân lãnh đạo xây dựng khu dân cư thông minh, kiểu mẫu

Bà Đặng Thị Nhị - Bí thư chi bộ thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) sử dụng điện thoại thông minh điều hành công việc, thông tin, tuyên truyền các nội dung qua những nhóm mạng xã hội.

Cũng như thôn Nam Bắc Thành, hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu là nền tảng để thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) xây dựng khu dân cư NTM thông minh. Liên Hà là 1 trong 3 thôn của xã được chọn xây dựng khu dân cư NTM thông minh.

Bà Đặng Thị Nhị - Bí thư Chi bộ Liên Hà cho biết: “Ngay sau khi đề ra mục tiêu, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung “Xây dựng khu dân cư NTM thông minh”. Trước hết, chi bộ phân tích từng nội dung, yêu cầu và phần việc trong thực hiện các tiêu chí để đảng viên nắm bắt rõ, từ đó ban hành nghị quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể trong chi ủy, từng đảng viên. Cách làm này cũng đã được thực hiện khi thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và đã thành công”.

Hạt nhân lãnh đạo xây dựng khu dân cư thông minh, kiểu mẫu

Người dân Liên Hà ứng dụng hệ thống tưới tiêu tự động trong sản xuất.

Theo đó, đối với mỗi tiêu chí, nhiệm vụ, Chi bộ Liên Hà đều đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Đồng chí bí thư chi bộ phụ trách chung; phó bí thư chi bộ phụ trách mảng sản xuất, phát triển kinh tế; chi ủy viên phụ trách phong trào đoàn thể.

Ngoài ra, các đảng viên làm gương tại các tổ liên gia từ xây dựng vườn mẫu, vệ sinh đường làng, tham gia phong trào... Chi bộ cũng trực tiếp giám sát quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí. Nhờ vậy, mỗi phần việc đều được cán bộ, đảng viên, Nhân dân Liên Hà thực hiện hiệu quả; người dân đóng góp hơn 600 triệu đồng mua sắm, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm đẹp thôn...

Hạt nhân lãnh đạo xây dựng khu dân cư thông minh, kiểu mẫu

Chi bộ Liên Hà trực tiếp giám sát quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Ông Nguyễn Sông Hàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ cho biết: “Liên Hà là thôn đầu tiên hoàn thành các tiêu chí NTM thông minh của xã từ tháng 6/2023. Mặc dù dân số đông, diện tích rộng nhưng với sự vào cuộc của chi bộ, tinh thần đoàn kết trong liên đoàn cán bộ và Nhân dân, thôn trở thành điểm sáng của xã trong xây dựng NTM. Hiện nay, người dân Liên Hà đã sử dụng hệ thống thông minh trong tưới tiêu; đưa các sản phẩm nông sản, hải sản bán trên các kênh mạng xã hội, sàn giao dịch; hệ thống camera an ninh lắp đặt trên các tuyến đường ngõ...”.

Có thể thấy, mỗi thôn một cách làm nhưng tất cả đều khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng của cấp ủy, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tinh thần đoàn kết đồng lòng của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy là những giải pháp căn cơ để các chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở trong thời gian tới.

Video: Người dân Nam Bắc Thành quét mã QR để khai thác các thông tin về thôn và hệ thống camera an ninh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast